DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 38     <-- 38 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Iz rezultata istraživanja, prikazanih u tablici la, vidljivi su ovi odnosi:


Izračunajte srednje indikatorske vrijednosti za trinaest fitocenoloških snimaka
iz tri različite šumske zajednice u Nacionalnom parku »Risnjak«


Tab. l.a


Indikatorska vrijednost


Šumska zajednica


svjetlo temperatura vlažnost reakcija opskrba
tla dušikom


51 =4,2 TI =4,9 VI =4,8 Rl =6,8 NI =4,8
52 =3,5 T2 = 4,6 V2 =5,1 R2 =7,1 N2 =5,4
53 =3,8 T3 =4,6 V3 =5,0 R3 =7,3 N3 =5,3


Aceri-Fagetum


54 =4,0 T4 =4,8 V4 =5,0 R4 =7,0 N4 =5,3
55 =3,7 T5 =4,8 V5 =5,1 R5i =7,1 N5 =5,4
Ss =3,8 Ts =4,7 Vs =5.0 Rs =7,1 Ns =5,2


56 =5,0 T6 =4,4 V6 =5,0 R6 =5,6 N6 =4,6
57 =4,7 T7 =4,4 V7 =5,1 R7 =6,2 N7 =4,9
Calarnagrosti-58 =5,0 T8 =4,7 V8 =5,0 R8 =7,0 N8 =4,9


-Abietetum
59 =5,0 T9 =4,3 V9 =5,0 R9 =5,9 N9 =4,6
S10 = 4,9 T10 = 4,2 V10 = 4,9 RIO = 5,6 N10 = 4,2
Ss =4,9 Ts =4,4 Vs =5,0 Rs =6,1 Ns =4,6


511 = 3,5 Tll = 4,4 Vll=5,3 Rll = 3,6 Nll=4,7
Blechno-512 = 4,2 T12 = 4,4 V12 = 5,6 R12=4,l N12 = 5,0
-Abietetum 513 = 4,0 T13 = 4,7 V13 = 5,6 R13=4,9 N13 5,1


Ss =3,9 Ts =4,5 Vs =5,5 Rs =4,2 Ns =4,9


ma (Fagetum silvaticae croaticum subalpinum). Taj naziv je još uvijek najviše
u upotrebi. Naime, u odnosima temperature staništa i biljaka vladaju
drugačije zakonitosti u srednjoj Evropi, nego je to slučaj ovdje u njenom
južnom i jugoistočnom djelu. Dalja istraživanja i indikatorsko vrednovanje
mnogo veće broja snimaka ukazat će na smjer korekcije skale za ovaj dio
Evrope. Zasada se može samo pretpostaviti da su odnosi i brojevi temperaturnog
broja primjenjivi, ali da tumačenje skale treba pomaknuti za određenu
vrijednost u smjeru prema vrijednosti 1, odnosno u smjeru hladnoće.


Sto se tiče srednjeg broja vlažnosti staništa, fitocenoze bukve i javora
(Aceri-Fagetuvi) i jele s milavom (Calamagrosti-Abietetum) imaju srednju
vrijednost 5.0. što predstavlja »svježa, odnosno srednje vlažna staništa«
(Ellenberg , 1979). Fitocenoza jele s rebračom (Blechno-Abieletum) sa srednjom
vrijednosti 5.5 pokazuje dosta vlažnije stanište. To je razumljivo jer
se ova zajednica nalazi na lako trošivoj, ali teško propusnoj silikatnoj podlozi
koju karakteriziraju i vodotoci. Snimci iz vlažnije subasocij arije ove fi