DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 40     <-- 40 -->        PDF

lužnjaka dovele su do nestanka ili smanjenja većeg broja vrsta, inače karakterističnih
za tu zajednicu u normalnoj fazi njena razvitka. S druge strane
pojavilo se niz vrsta koje nisu zabilježene u normalnim zajednicama hrasta
lužnjaka i žutilovke s rastavljenim šašem u Posavini, ili su prisutne u
mnogo manjem broju. Ekoindikatorske osobine tih biljaka pokazuju da su
to prije svega biljke karakteristične za mnogo vlažnija, često poplavljena, pa
i zamočvarena staništa. Već prvi uvid u florni sastav te zajednice na lokalitetima
sušenja upućuje na smjer promjena u staništu. U takvim slučajevima
je posebno indikativan sloj prizemnog rašća jer reagira već u prvoj godini
promjena, ako one nisu nastale duboko u tlu.


Također je potrebno napomenuti da su uz indikatorske i bioindikatorske
osobine pojedinih biljaka iz sloja prizemnog rašća predmetom brojnih
suvremenih istraživanja u svijetu (Ellenberg , jun . 1986). Pretpostavlja se
da bi te biljke trebale mnogo brže reagirati na štetne imisije ili povećanu
koncentraciju teških metala u tlu nego što reagira naprimjer jela. Dosadašnji
rezultati postignuti na tom području još su nedostatni.


ZAKLJUČCI


Na osnovi rezultata prikazanih istraživanja može se zaključiti:


1. Primjenom srednjoevropske skale indikatorskih vrijednosti biljaka na
istraživanom području moguće je različita šumska staništa ekološki jasno definirati
i međusobno usporediti.
2. To prije svega važi za odnose u pogledu svjetla, vlažnosti, opskrbe dušikom
i reakcije tla na istraživanim staništima, dok je skala za temperaturne
odnose neupotrebljiva.
3. Određene vrste ponašaju se u našim uvjetima drugačije nego u srednjoj
Evropi, pa je za njih potrebno indikatorske vrijednosti poboljšati.
4. Vrste s težištem ili isključivom rasprostranjenošću na području sjeverozapadnih
Dinarida (istraživano područje) ne nalaze se u upotrijebi]enoj srednjoevropskoj
skali, pa je za njih potrebno izraditi indikatorske vrijednosti.
Te su vrste u fitocenološkoj tabeli pod kolonama indikatorske vrijednosti označene
isprekidanim crtama.
5. Na sličan način potrebno je ispitati primjenjivost skala madžarskih autora
(Zolymani i dr. 1967) kao i švicarsku skalu (L a n d o 11, 1977), a iduća
istraživanja iz ove problematike usmjeriti postizanju konkretnih rezultata
indikatorskih vrijednosti biljaka i zajednica u našim uvjetima.
LITERATURA


Ellenberg , H., 1963: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. In Walter H.
(Hrsg.), Einftihrung in die Phytologie I V/2. Stuttgart: Ulmer, 943 S.
Ellenberg , H., 1979: Zeigerwerte der Gefasspflanzen Mitteleuropas. Verlag E.
Goltze KG, Gottingen, 111 S.
Ellenberg, H., jun., 1985: Veranderungen der Flora Mitteleuropas unter dem


Einfluss von Diingung und Immissionen. Schweiz. Z. Forstwes. 136. (1) :19—39.
Fischer , H., 1986: Zur Vorhersage Okologischer Parameter aufgrund der floristischen
Struktur der Vegetation. Tuexenia 6:405—414.


134