DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 44     <-- 44 -->        PDF

UZORAK I METODE


»Da bismo dobili opći uvid u obilježje koje nas zanima, najbolje bi bilo
istraživanjem obuhvatiti sve pripadnike populacije o kojoj nešto tvrdimo ...
Međutim, to bi bilo vrlo skupo, dugotrajno i teško izvedivo, pa se umjesto
svih pripadnika populacije ispituje njen dio koji će je reprezentirati. Tako
umjesto nekoliko milijuna radnika možemo ispitati nekoliko tisuća.« (M. Vujević,
4)


Naš uzorak obuhvatio je 834 ispitanika zaposlenih u šumarstvu SR Hrvatske
iz 46 OOUR-a, a to je 77,9% svih OOUR-a. Na pet radnika u uzorku smo uzeli po
jednog poslovođu, predsjednika Izvršnog odbora Sindikata, predsjednika zbora
radnih ljudi, sekretara osnovne organizacije Saveza komunista i predsjednika
radničkog savjeta. Anketirano je 407 radnika, što iznosi nešto manje od
pola svih anketiranih, odnosno 48,8", <>, ali tome broju treba pridodati sve one
radnike koji obavljaju neku samoupravnu ili društveno-političku fun´kcju. Zatim,
u uzorak je ušlo i 58 poslovođa. Ako navedemo da je uzorak obuhvatio
32,61 posto (272) člana Saveza komunista, onda je evidentno da se radi o zaista
reprezentativnom uzorku.


Naime, ovakav uzorak provjerili smo u sociološkim istraživanjima obavljenim
u prethodnom petogodišnjem razdoblju (J. Biskup, 1), pa smo ga koristili
uz neznatne modifikacije i u ovom istraživanju.


U našim istraživanjima služili smo se metodom ankete, koristeći upitnik,
jer se ta metoda u društvenim znanostima najčešće koristi.


»Kada se govori o anketi, onda se misli na anketu u užem smislu, ili na
ispitivanje stavova i mišljenja uz pomoć upitnika. Anketa je najčešće upotrebljavana
metoda za prikupljanje podataka u društvenim znanostima. Od svih
istraživanja u 90´% primjenjuje se anketa kao metoda za prikupljanje podataka.
« (M. Vujević, 4)


Prethodno smo naš upitnik dali na uvid vrhunskim stručnjacima — sociolozima,
koji su dali pozitivnu ocjenu kako metodi, tako i uzorku.


Samo anketiranje provelo je 83 studenta druge godine Šumarskom fakulteta
na isto toliko lokaliteta u okviru svoje seminarske obaveze. Studenti su
prethodno bili educirani za taj posao i uspješno su ga obavili u prvoj polovini
1987. godine.


Stručnjaci su na nekoliko lokaliteta obavili provjeru je li provedeno anketiranje
i kako je provedeno i utvrdili su da je posao obavljen ozbiljno i
korektno.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Pitanje u našoj anketi, koje se odnosi na problematiku povezanosti samoupravljanja
sa reorganizacijom šumarstva u SR Hrvatskoj, glasilo je:


Je li, po Vašoj ocjeni, reorganizacija šumarstva prema novom Zalkonu o
šumama pridonijela poboljšanju samoupravljanja?


Prema slobodnoj vlastitoj procjeni, a anketa je povrh toga bila i anonimna,
ispitanici su se mogli opredijeliti za jedan od slijedećih odgovora:


138