DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 45     <-- 45 -->        PDF

1. Pridonijela je poboljšanju samoupravljanja,
2. Nema razlike sada i prije,
3. Utjecala je negativno na samoupravljanje.
Ispitanici su se, dakako, mogli i uzdržati od odgovora, ali takvih je bilo
samo l°/o.


Kvantitativni pokazatelji stavova


Tablica 1.
Odgovor Frekvencija Postotak
Pridonijela je poboljšanjuNema razlike sada i prije
Reorganizacija je utjecala nsamoupravljanje
Bez odgovora
samoupravljanja
egativno na
154
343
32«
!)
18,46
41,12
39,33
1,07
UKUPNO 834 100


Budući da se ovdje radi o značajnim procjenama i ocjenama koje imaju
i znatnu političku težinu, smatrali smo da su članovi Saveza komunista u šumarstvu
oni koji su avangardu radničke klase, pa smo posvetili posebnu pozornost
njihovim odgovorima kako bismo te orgovore mogli komparirati s odgovorima
ostalih anketiranih. Evo i tih rezultata!


Kako članovi Saveza komunista procjenjuju reorganizaciju šumarstva


Tablica 2.


Članovi SK Ostali


Odgovor


Reorganizacija šumarstva pridonijela je
poboljšanju samoupravljanja 32,46 67,54
Nema razlike sada i prije 28,57 71,43
Reorganizacija je utjecala negativno
na samoupravljanje 36,58 63,42
Bez odgovora 44,44 55,56


U mikro-analizi rezultata ustanovili smo da članovi Saveza komunista
radnici, poslovođe, predsjednici Sindikata i sekretari osnovnih organizacija
pretežno se izjašnjavaju da je reorganizacija šumarstva u SR Hrvatskoj djelovala
negativno na samoupravljanje, a predsjednici radničkih savijeta i zbora
radnih ljudi izjašnjavaju se da nema razlike prije i sada.


Također smo uočili da je nešto veći broj poslovođa članova Saveza komunista
(62) u odnosu na nečlanove (58), ali da su rukovodioci samoupravnih
organa i društveno-političkih organizacija u znatno većem broju članovi SK
(36:62).


I ne-radnici, tj. administativci. rukovodioci, tehničari (91) i članovi i nečlanovi
SK jedinstveni su da reorganizacija ili nije ništa nova donijela za
samoupravljanje ili ga je dovela u lošiju poziciju. Samo njih 12 smatra da
je reorganizacija pozitivno utjecalo na samoupravljanje.


139