DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 48     <-- 48 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA (2)


— Kako je svojedobno stajalo i u našim Zakonima o šumama i u Španjolskoj
se pod šumom i šumskim zemljištem razumijevaju sve površine, koje nisu sposobne
za ratarsku obradu. Tako se pod ingerencijom šumarstva nalazi površina
oko 26 milijuna ha ili polovina državnog teritorija. Od 26 mil. ha šumskim drvećem
obrasla je površina od 12 mil. ha, 7 mil. ha obraslo je rjeđom ili gušćom
makijom a 6 mil. ha su pašnjaci. Stoga se u sklopu studija nalazi i predmet pašnjarstvo
sa zootehnikom (kao što je to bilo i u nekadašnjoj Srednjoj šumarskoj
školi za krš u Splitu). Šumarima je povjerena i briga na zaštiti tla od erozije te
oko pejsaža. Stoga danas središnja šumarska ustanova, koja se nalazi u sklopu
Ministarstva poljoprivrede, naziva »Nacionalni institut za zaštitu prirode« ili skraćenicom
(na španjolskom jeziku) ICOMA. Svojedobno to je bila Generalna direkcija
šuma, lova i riječnog ribarstva. U Španjolskoj postoje tri stupnja stručne
spreme: inženjeri šumarstva, inženjeri — tehničari šumarstva i šumarski poslovođe.
Prva za »šumarstvo i sadnju« osnovana je 1848. godine. Danas postoji Visoka
škola za inženjere šumarstva u sastavu Politehničkog univerziteta u Madridu, Sveučilišna
škola za inženjere šumarstva (najznačajnija u Madridu, zatim u Huelvi i
d´Albaceti) te Škole za šumarske poslovođe. U Visokoj školi studij traje šest
godina, a Višoj tri godine. U obje postoji smjer za šumarstvo i pašnjarstvo te
smjer za drvnu industriju. Zanimljivo je da u svakoj ovoj školi od upisanih u prvu
godinu od 300 do 500 završava tek 20 do 25%. Doktorat se može postići na Visokoj
školi a od 231 kandidata u razdoblju od 1982. do 1986. godine doktoriralo ih
je samo 31. Za istraživanja u šumarstvu i drvnoj industriji osnovan je 1907., (doktoranski
staž traje dvije godine) Središnji linstitut za šumsko-tehničke pokuse
u sastavu Visoke škole za inženjere šumarstva, koji se 1926. godine izdvojio
iz te Škole i integrirao u Institut za poljoprivredu i šumarstvo.
O. Piškorić, đipl. inž.