DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 49     <-- 49 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESIONAL PAPERS
UDK 630-232.31 4 165.3 + 232.32 ! 416.16 (437) Sum. list CXII (1988) 143


ŠUMSKO SJEMENARSTVO, OPLEMENJIVANJE ŠUMSKOG DRVEĆA,
RASADNIČKA PROIZVODNJA I SUŠENJE ŠUMA U ČEHOSLOVACKOJ


Studijsko putovanje u Čehoslovačku
od 7. do 13. rujna 1987. godine


Dr J. Gračan, đr N. Komlenović,
mr N. Pezdirc i đipl. inž. Ž. Orešković*
Dipl. inž. C. Klađarin, dipl. inž. M. Ćelap,
đipl. inž. N. Lončar i đipl. inž. A. Đermanović*´


SAŽETAK: U radu je obrađena problematika oplemenjivanja
šumskog drveća, šumsko sjemenarstvo, rasadnička proizvodnja, umiranje
šuma, lovstvo, mehanizacija nekih jaza rada u šumarstvu i
transfer rezultata znanstvenoistraživačkog rada u praksu za vrijeme
studijskog boravka grupe sprecijalista iz Šumarskog instituta Jastrebarsko
i Šumskog gospodarstva Sisak u Čehoslovačkoj od 7. do


13. rujna 1987.
Na osnovi dogovora i u organizaciji Šumskog gospodarstva Sisak, grupa
specijalista Instituta (dr Joso Gračan. dr Nikola Komlenović, mr Nadežda
Pezdirc i dipl. inž. Zeljko Orešković) i Gospodarstva Sisak (dipl. inž. Cedomir
Klađarin, direktor, dipl. inž. Milan Ćelap, dipl. inž. Nikola Lončar i dipl.
inž. Adam Đermanović) boravila je na studijskom putovanju u Čehoslovačkoj
u vremenu od 7. do 13. rujna 1987. godine. Problematika studijskog boravka
bila je: organizacija znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstvenoistraživačkog
rada. šumsko sjemenarstvo i oplemenjivanje šumskog drveća,
fiziologija i ishrana šumskog drveća, sušenje šuma, rasadnička proizvodnja,
transfer rezultata znanstvenoistraživačkog rada u praksu, mehanizacija nekih
faza rada u šumarstvu i lovstvo.


Za vrijeme studijskog boravka u Čehoslovačkoj posjetili smo: Šumarski
institut u Zvolenu, Sjemenarsku stanicu u Liptovskom Hradoiku. Šumariju
Ostravica, Šumariju Litovel, šumske rasadnike »Johi« (Lip. Hradok), »Mlyn«,
Litovel, školu za šumske radnike u Ostravici i velik broj pokusnih ploha
(njega, prorede, sjemenkse sastojine, sjemenske plantaže, pokuse provenijencija,
mehanizirano stovaršte u Ostravici).


Domaćin i organizator programa ovog studijskog boravka bilo je Šumsko


gospodarstvo K r n o v,
uspješnu suradnju.
s kojim Gospodarstvo Sisa k ima dugogodišnju vrlo
* Šumarski institut Jastrebarsko
** Šumsko gospodarstvo Sisak
143