DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Studijski boravak specijalista Instituta u Čehoslovačkoj odobrio je Zbor
radnika na 56. sastanku od 29. srpnja 1987. godine.


U ovom pregledu detaljnije će se obraditi: Šumarski institut u Zvolenu.
sjemenarstvo i oplemenjivanje šumskog drveća, sušenje šuma i rasadnička
proizvodnja, dok će se problematika navesti samo informativno.


ŠUMARSKI INSTITUT ZVOLEN


šumarski institut u Zvolenu (Slovačka) ima već 90-godišnju tradiciju. Institut
je započeo radom 1907. godine u Banskoj Štiavnici kao Centralna istraživačka
stanica za šumarstvo. Sadašnji Šumarski institut u Zvolenu osnovan
je 1959. godine. Institut se sastoji od tri osnovna dijela: administrativno-upravnog,
znanstvenoistraživačkog i financijsko-ekonomskog.


Znanstvenoistraživački odjel ima ove odsjeke:


— genetika i oplemenjivanje,
— uzgoj šuma,

iskorišćivanje šuma (forest technics),
— šumsko građevinarstvo,
— šumarska ekonomika i organizacija,
— uređivanje šuma i okoline,
— zaštita šuma i lovstvo.
Financijsko-ekonomski odjel ima ove odsjeke za:ekonomiku

transport

administraciju

investicije i nabavu.
Sjedište Instituta je u Zvolenu. a istraživačke stanice su:Bratislava I
— Bratislava II
— Gabčikovo,
— Oravsky Podzamok
— Liptovsky Hradok

Košiće
Znanstvenoistraživački rad u Institutu obuhvaća ova glavna područja:


— biologiju, genetiku, ekologiju, fiziologiju, dondrologiju i oplemenjivanje
šumskog drveća,
— šumsko sjemenarstvo,

rasadničku proizvodnju, pošumljavanje, obnovu i njegu sastojina, te
konverziju,

tipologiju šuma sa uzgajanjem,
— mehanizacija radova u iskorišćivanju šuma,
— šumsko građevinarstvo.