DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— šumarska ekonomika, organizacija i racionalizacija rada.
— uređivanje šuma i šumarska biometrika i statistika,
— humanizacija rada u šumarstvu.
— opće korisne funkcije šuma,
— sušenje šuma zagađivanjem,
— lovstvo, i drugo.
Šumarski institut u Zvolenu spada pod Ministarstvo šumarstva Slovačke
čije je sjedište u Bratislavi. U sastavu ovoga ministarstva nalazi se i Šumarski
fakultet i 3 srednje šumarske škole.


U Institutu je sada zaposleno ukupno 316 radnika od čega su 72 sa visokom
stručnom spremom, i to:


— 3 doktora znanosti.
— 11 kandidata za doktore znanosti.
— 25 samostalnih istraživača (II)
— 1 samostalni istraživač (II).
— 18 stručnih suradnika (I),
— 10 stručnih suradnika (II),
— 4 stručna suradnika (III).
U znanstvenoistraživačkom odjelu je zaposleno 250 radnika.
Institut izdaje 6 znanstvenih i stručnih časopisa, kao i velik broj različitih
periodičkih informacija.


U Slovačkoj ima 4 šumska gospodarstva:


— zapadno slovačko (Bratislava),
— srednje slovačko (Ziline),
— sjeverno slovačko (Banka Bystrica),
— istočno slovačko (Košiće).
Površina šuma u Slovačkoj iznosi 1,980.000 ha. što čini oko 38% o ukupne
površine Slovačke, od čega na državne šume otpada 1,898.000 ha (99.3%),
ostatak čine društvene i privatne šume. Struktura šuma po vrstama je slijedeća
:


— obična smreka 26.4%


— jela . 5,8%
— obični bor 7,5%
— evropski ariš 1,6%
— ostale četinjače 1.2%
Ukupno četinjače 42,5"""


hrastovi 11,7%
bukva .... 29.5%
javor, jasen, brijest 2.2%
ostale tvrde listače 10,3%
meke listače


Ukupno listače 57,5%