DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 54     <-- 54 -->        PDF

3. uskladištenje šumskog sjemena, zaštita i čuvanje sjemena.
4. ispitivanje kvalitete šumskog sjemena (centralni laboratorij).
Ukupna djelatnost Stanice se bazira na znanstveno-istraživačkoj djelatnosti
(60°/o), kontroli kvalitete šumskog sjemena (2tfJ/o) i stručnoj pomoći šumarskoj
operativi (200/o).


Kad se radi o sjemenarstvu i oplemenjivanju, planovi rada i programi
istraživanja su isti kao i za Šumarski institut u Zvolenu.


Sto se tiče tehnologije trušenja i dorade sjemena ,(2), u Stanici se radi
na: trušenju sjemena, pretsjetvenoj pripremi sjemena i sjetvi sjemena na
papir (taj posao vodi ing. Simončik). Kod sjetve sjemena na papir, za sjetvu
ariša se koristi voda, a za ostale vrste benzin alkohol. Klijavost sjemena za
praksu se preporuča od 99°/». U sklopu Stanice je izgrađena i trušnica (5
katova) i služi za potrebe cijele ĆSSR. Trušnica ima odjel za pretsušenje
češera koji se dovoze željeznicom ili kamionima, a posebnim elevatorom se
transportiraju na 5. kat.


U hladnjači koja se nalazi u prizemlju iste zgrade ima oko 10 t različitog
sjemena, čija se vrijednost kreće oko 20,000.000 kruna. Cijena 1 kg
sjemena sudetskog ariša iznosi 6—10.000 kruna.


Kad se radi o uskladištenju, zaštiti i čuvanju sjemena ova Stanica to
radi za svu šumarsku operativu u Slovačkoj. Osim toga na terenu (šumarije)
postoje i priručne hladnjače za čuvanje do 100 kg sjemena. Sada se posebno
bave problemom uskladištenja žira hrasta lužnjaka i bukvice. Uspjeli su
postići da sjeme bukvice sačuva klijavost do 4 godine, a žir lužnjaka do 3
godine. Problemom uskladištenja žira i bukvice posebno se bavi prof. Svib
(Poljska).


Kod istraživanja uskladištenja žira koriste se uzorkom od 400 kg, s tim
da svake godine siju 50 kg žira iz hladnjače. Pokusi sa čuvanjem žira i bukvice
su započeli 1985. godine. Do sada još te rezultate nisu objavili. Bukvica
se može čuvati ako sadržaj vlage ne prelazi 17°/», a žir 20—30% vlage. Za
kratko čuvanje, temperatura treba biti 0—3° C. a za duže 0—7° C. Kod hrasta
temperatura ne smije pasti ispod —15" C. Laboratorij Stanice godišnje
analizira 1000 uzoraka sa 4 radnice za 6 mjeseci.


Šumsko gospodarstvo Krnov


Na području Šumskog gospodarstva Krnov posjetili smo Šumariju Ostravice
(ing. S a j 1 e r) i Šumariju Litovel (ing. K u cera).


Šumarija Ostravice ima površinu oko 20.000 ha i etat 160.000
m3. Iimaju 5 gospodarskih jedinica, a svaka jedinica se dijeli na 4 revira.
U šumariji je zaposleno 650 radnika, od čega 116 inženjera i tehničara. Prosječna
drvna masa po 1 ha iznosi 500 m3 u odraslim sastojinama, a prosječni
prirast iznosi 7 m3/ha. Godišnje pošumljavaju 300 ha.


Pored mehanizacije za privlačenje koriste i konje (imaju 53 vlastitih
konja). Konjskom vučom izvuku oko 30.000 m3 drvne mase godišnje. Imaju
također i 11 pokretnih žičara, kojima privuku 45.000 m3. Rad takve jedne
žičare koju opslužuju tri radnika vidjeli srno u predjelu Rošnja. u vrlo dobroj
sastojim smreke. Učinak žičare iznosi 25—35 m3 na dan. Običnim traktorom
privuku 5—20.000 m3. U svom sastavu imaju 2 kamiona tatre i bul


148