DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 55     <-- 55 -->        PDF

dožer. Radnici u šumi rade cijelu godinu, tj. dok temperatura ne padne ispod
—20" C. Za prijevoz drva imaju 6 kamiona sa hidrauličnim dizalicama,
25 automobila za terensko osoblje i 3 autobusa za prijevoz radnika, te 2 automobila
za prijevoz toplog obroka radnicima. Kamioni imaju radio vezu sa
dispečarom. U mehaničkoj radioni imaju 20 zaposlenih radnika. Izostanci s
rada oko 10%. Raspodjela osobnih dhodaka je direktivna, a godišnji plan
izvršavaju sa 100"/o.


Na području Šumarije fond divljači je slijedeći: 244 jelena, 500 srna,
25 muflona. Najveći trofej za jelena bio je 205 bodova.


Na centralnom stovarištu u mjestu Ostrovice demonstriran nam je rad
samohodnog stroja za pakiranje oblovine (LONG JOHN) čiji je učinak oko
160 m:! u dvije smjene. Stroj je gotovo potpuno automatiziran i opslužuje
ga jedan radnik.


Radi informacije navodimo neke od cijena drvnih sortimenata:


— celuloza 280 kruna´m:i
— furnir 500 kruna/m:!
— trupci za (rezonanc) 800—2000 kruna rn:i.
Cijena 1 m:i oblovine za izradu klavira iznosi oko 10.000 kruna.


Umjestu Ostravice djeluje i škola za obrazovanje radnika: sjekača, dizaličara,
traktorista, hidrauličara i drugih. Uvjet za pohađanje takve škole je
završena osmogodišnja škola. Škola radi za cijelo gospodarstvo KRNOV a kapacitet
joj je 700—800 polaznika godišnje.


Na području Šumarije L i t o v e 1. šumski predjel TOROUBKI
(ing. Krejči) ima površinu oko 3.000 ha. 70 zaposlenih radnika od čega 12
tehničara i 8 lugara (8 revira). Od ukupne površine šuma 2 ´3 površine čini
hrast lužnjak, a 1/3 su brežuljkaste i brdske šume. Osim toga, na ovom području
postoji i lovište (oko 3.600 ha) sa fazanerijom, čiji kapacitet iznosi oko


12.000 fazana. U lovištu se cdrstreli godišnje oko 400 zečeva, 130 srna, 10—20
svinja. Planiraju uzgajati i oko 12.000 divljih pataka.
U ovom šumskom predjelu pokazane su nam različite pokusne plohe iz
problematike proreda, njege, čišćenja, pokusa, provenijencija, sjemensku sastojinu
hrasta lužnjaka i istraživačku stanicu za uzgoj zečeva.


1. Pokus proreda u čistoj kulturi jasena površine 1,20 ha. Na pokusnoj
je plohi izabrano 240 stabala koja će se uzgajati do kraja ophodnje. U pokusu
je 700 stabala a posječeno je oko 1800 stabala po 1 ha, posječena drvna
masa iznosi 6 m;i/ha. Broj biljaka po 1 ha iznosio je 2500. Kultura je stara
19 godina.
2. Pokus prorede u sastojini hrasta lužnjaka započet u proljeće 1987.
ima površinu od 1.38 ha. Izvađeno je 14 m:! ha. Do kraja ophodnje ostati će
230 stabala koja su već odabrana. Starost sastojine 24 godine. Broj stabala
sada je 515 po 1 ha. Ophodnja 120 godina. Sastojina je umjetno podignuta
sjetvom žira i to 350 kg/ha.
3. Pokus prorede hrasta lužnjaka u starosti od 17 godina, površina 1,42
ha. Izabrali su 410 stabala, a broj satbala po ha je 680. U ovom pokusu je
149