DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 56     <-- 56 -->        PDF

provedeno kresanje grana. Sastojina je podignuta sjetvom žira, a lipa je
unesena sadnjom sadnica.


4. Mlada kultura hrasta lužnjaka, stara 5 godina. Sadnja biljaka izvršena
strojem, 8000 biljaka/ha. Kultura je ograđena radi sprečavanja šteta
od divljači. Njega se vrši 2 puta godišnje, kraj svibnja i srpnja.
5. Pokusna ploha površine 5,9 ha, sadnja biljaka hrasta lužnjaka je izvršena
u proljeće 1987. godine, gustoća sadnje 11000 kom/ha, razmak 170 x 50
cm. Starost biljaka 2 + 0. Cijena jedne sadnice iznosi 0,70 do 1 krune. Zir
su kupili u Vinkovcima.
6. Pokus vrsta, jasena i lipe, površina 1,24 ha, starost 14 godina. Proreda
provedena 1986. godine, proredom je posječeno 4 m´Vha, omjer smjese
50%> lipa i 50% jasen. Gustoća sadnje 10.000 biljaka po 1 ha.
7. Pokus provenijencija hrasta lužnjaka. Pokus je osnovala istraživačka
stanica Moravske Hradišće. U pokusu se nalaze 42 različite provenijencije
hrasta lužnjaka iz cijele Cehoslovačke. Razmak sadnje je 140 x 70 cm. Plohice
za svaku provenijenciju su 7 x 7 m. Pokus je osnovan 1984. godine u
6 ponavljanja. Pokus je vrlo dobro planiran i izveden. Ograđen je, te provenijencije
i ponavljanja su dobro označeni i vidljivi na terenu.
8. Sjemenska sastojina hrasta lužnjaka, stara 90—100 godina, Odjel 706 c.
Sastojina je umjetno osnovana sjetvom žira hrasta lužnjaka koji je porijeklom
iz Jugoslavije. Na ovoj je površini svojevremeno Gutmann sadio šećernu
repu, ali kako je to bilo apsolutno šumsko tlo, morao je po Zakonu o
šumama na tom mjestu ponovo vratiti šumu hrasta. Sastojina je relativno
dobra, stabla dosižu visinu i do 30 m i dobre su kvalitete. Urod žira je relativno
rijedak.
9. Farma zečeva. Ovdje se primjenjuje francuski tip uzgoja zečeva. Ima
10 parova zečeva koji se pare 3—4 puta godišnje i imaju oko 10 mladih.
Na području Gospodarske jedinice »USOV« (ing. Kučera) obišli smo i pregledali
:


1. Visokoplaninsku klonsku sjemensku plantažu obične smreke. Selekcija
plus stabala od kojih je osnovana plantaža izvršena je u predjelu »JASENIKU
«, nadmorska visina 1000—1100 m. U plantaži se nalazi 70 klonova. Razmak
sadnje 5 x 5 m. Plantaža je osnovana 1976. godine. Cijepljenje je izvršeno
1974. godine. Za sada nema punih uroda. Prvi puni urod se očekuje u
starosti od 15—20 godina. Prvi urodi češera su pokazali da je sjeme krupnije
i ima veću klijavost od sjemena iz sjemenske sastojine.
2. Sjemenska sastojina sudetskog ariša (čuveni sudetski ariš iz Litovela).
U godini uroda u ovoj se sastojini sakupi 4—5 tona češera. Starost sastojine
je 130 godina. Stabla vrlo visoka (40—42 m) i vrlo kvalitetna. To je mješovita
sastojina ariša, bukve i lipe. Originalno je to bila sastojina bukve i
lipe, a ariš se proširio naletom sjemena. Urodi sjemena su bili: 1981, 1983,
1985. i 1987. Površina sjemenske sastojine je oko 100 ha. Ovo je njihova najbolja
sjemenska sastojina sudetskog ariša sa najjužnijeg dijela rasprostranjenja
sudetskog ariša. Ariš se treba uzgajati u smjesi sa hrastom, bukvom ili
lipom. Na području gospodarske jedinice »Usov«. su utvrdili vrlo značajno
sušenje lipe. Na tom se području pH kreće od 3,5 do 4,0.
150