DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 6     <-- 6 -->        PDF

KNJIGE i ČASOPISI
P i š k o r i ć, O.: Nekoliko novih knjiga u Francuskoj (169)
A bony 1st van: Dr. L. Markus — ERDOERTEK-ES ERDEMENY- SZAMITAS
(Računanje vrijednosti šuma i prinosa gospodarenja), Budapest 1986. (170)
Piškorić , O.: POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO, Godina XXXI br. 4., Titograd.
1985. (172)
Piškorić , O.: VEDECKE PRACE, Vyskumneho ustavu lesneho hospodarstvo vo
Zvolene 36, Bratislava — Zvolen 1987. (174)


IZ ŠUMARSKOG LISTA 1888. GODINE (163)


REAGIRANJA


S t o j k o v i ć. M.: Besplatne sadnice (2), (176)


IZ SAVEZA I DRUŠTAVA
V i 1 č e k, E.: Posjeta rezervatu šum. vegetacije »PRAŠNIK« (178)
ZAPISNIK 14. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITSDI Hrvatske, održane


23. prosinca 1987. g. u Zagrebu, (180)
U NEKOLIKO REDAKA (136, 142, 158)
OBAVIJEST O PRETPLATI NA ŠUMARSKI LIST u 1988. G. (104)
OBAVIJEST O KNJIZI — ZAKON O SUMAMA I DRUGI PROPISI O ŠUMAMA
1 ŠUMARSTVU, Mr Krešimir Musa, dipl. pravnik, Zagreb 1988. (188)
OBAVIJEST O KNJIZI — NA ŠUMARSKIM I LOVAČKIM STAZAMA, Ferdinand
Sulentić, dipl. inž. šum., Slav. Brod, 1988. (177)
IN MEMORIAM
Prpić , B.: BRANKA BAĐUN, tehn. urednik Sum. lista (183)
Pel cer, Z.: VITOMIR MUCALO, dipl. inž. šum. (184)
Pe tro vic, F.: STJEPAN MIHOLlC, dipl. inž, šum. (185)
Pe t ro v i ć, F.: EPANKO GAVRANlC, dipl. inž. šum. (184)


NAPOMENA: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora.