DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 61     <-- 61 -->        PDF

U rasadniku je zaposleno 21 radnik od toga jedan rukovodioc rasadnika
5 ^muških radnika (rad sa strojevima i održavanje) i 15 radnica u rasadniku.


3. RASADNIK »SORUŽENA« se nalazi na području šumarije Litovel.
Površina mu je 13 ha, a godišnja proizvodnja 2.500.000 sadnica. Sadnice se
uglavnom proizvode klasičnim načinom, dok manji dio je proizvodnja metodom
nisule. Najviše se proizvodi sadnica obične smreke, zatim hrasta lužnjaka,
običnog bora, evropskog ariša dok su ostale vrste manje zastupljene.
Kao i prethodni rasadnici i ovaj ima veoma dobru opremu i mehanizaciju.


Na kraju može se reći da je razmjena iskustava po pitanju rasadničke
proizvodnje bila veoma korisna, te saznanja koja smo stekli i ono što smo
vidjeli može se dijelom koristiti za unapređenje proizvodnje u našim rasadnicima.


SUŠENJE SUMA


O problematici sušenja šuma u Cehoslovačkoj upoznati smo u Šumarskom
institutu u Zvolenu, Šumariji Ostravica te prilikom susreta sa direktorom
Šumskog gospodarstva Krnov i njegovim suradnicima.


Sušenja pojedinih stabala i sastojina bilo je ovdje kao i u drugim područjima
oduvijek. Uzroci toj pojavi su različiti, abiotskog i biotskog karaktera
ili se radilo o nomalnom prirodnom odumiranju. Međutm, u posljednjih
nekoliko godina sušenja šuma u CSSR je poprimilo epidemijski karakter.
Stoga je ova problematika zauzela centralno mjesto u istraživačkim programima
svih znanstvenoistraživačkih šumskih organizacija. Nažalost u toku našeg
boravka u Cehoslovačkoj nismo uspjeli stupiti u kontakt sa istraživačima
koji se bave »umiranjem šuma«. Međutim i kroz razgovore sa stručnjacima
iz operative uspjeli srno doći do za nas vrlo korisnih podataka. Udovoljeno
je našoj želji da posjetimo i jedan šumski predjel u Beskidima
gdje je sušenje šuma posebno izraženo. Informirani smo da je od prošle
godine organiizran monitoring sušenja u čitavoj zemlji. Prema najnovijim
podacima u Češkoj je različitim stupnjevima sušenja zahvaćeno 32% šuma
i zbog toga je prirast smanjen za 2 mil. m;!. Predviđa se da će se taj procenat
u 1990. godini povećati na 50%. Sadašnje oštećenje šuma u Slovačkoj
rezultira se u smanjenju prirasta od oko 17"/«.


Na području Šumarije Ostravica obišli smo predjel Mali srrmk u Beskidima.
Ovdje je različitim stupnjevima sušenja (1—4) zahvaćeno oko 80% šume.
Jela je potpuno nestala, a na površini od 250 ha došlo je do totalnog
sušenja svih vrsta drveća. Prvo sušenje započelo js tijekom zime 1979/80.
godine. Tome su prethodile dosta visoke temperature od oko +15° C te naglo
zahlađenje od oko —20° C. Sušenjem su zahvaćene u pravilu šume iznad 700
m n. v. te strana izložena direktnom utjecaju industrijskog kompleksa Oštrave
i drugih knisionih izvora. Određena istraživanja na ovom području se provode,
međutim, operativni stručnjaci nisu upoznati s rezultatima dosadašnjih
istraživanja. Jedino su informirani da se je reakcija tla u površinskim horizontima
spustila do zabrinjavajućeg pH 2.4. Stoga se smatra da je glavni
polutant S02. Ugalj sadrži dosta sumpora, a industrija nema sredstava za