DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Malog smrka nalazi i akumulacija pitke vode duga 7 km i duboka i do
60 m.


Umiranje šuma u CSSR glavnim je razlogom da se ovdje ulažu ogromni
napori radi očuvanja genofonda čehoslovačkih šuma. Nastoji se sakupit
što veće količine kvalitetnog šumskog sjemena, osnivaju se živi arhivi, jelenske
i generativne sjemenske plantaže i dr. To treba poslužit kao osnova za
podizanje budućih šuma.


Od predstavnika Šumskog gospodarstva Krnov informirani smo i o tome
da se je u industrijskim zonama sjeverne Češke u zadnjih nekoliko godina
broj oboljelih od karcinoma značajno povećao. Uslijed onečišćenja atmosfere,
pedosfere i pitke vode životna dob stanovništva smanjena je ovdje
za oko 5 godina.


ZAKLJUČAK


Zajedničko studijsko putovanje predstavnika Šumskog gospodarstva Sisak
i Šumarskog instituta Jastrebarsko u Cehoslovačku u vremenu od 7. do


13. rujna 1987. godine bilo je vrlo dobro organizirano i uspješno obavljeno,
te predstavlja još jedan primjer čvrste veze znanosti i prakse. Program studijskog
putovanja, koji je sastavilo šumsko gospodarstvo Krnov bio je na
visokom stručnom i profesionalnom nivou, jer je obuhvatio široku problematiku
iz šumskog sjemenarstva, oplemenjivanja šumskog drveća, rasadničke
proizvodnje, sušenja šuma, lovstva, obrazovanja kadrova, te iskorišćivanja
šuma.
Na studijskom putovanja sa specijalistima iz Šumskog gospodarstva Krnov
razmotrena je mogućnost nabave sjemena sudetskog ariša u CSSR za potrebe
šumarstva SR Hrvatske, kao i nabava sjemena omorike, žira i bukvice
za potrebe CSSR.


Dogovoreno je i proišrenje suradnje između Gospodarstva Krnov, Šumskog
gospodarstva Sisak i Šumarskog instituta. Grupa specijalista Šumskog
gospodarstva Krnov posjetit će Gospodarstvo Sisak i Institut tijekom
1988. godine.


LITERATURA


1.
Hoffmann , J. i suradnici, 1981: Slachtitelsko-Semenarska činnost a program
Vyskumnej Stanice v Liptovskem Hradku. Priroda. Bratislava.
2.
C h u d i k, J. i suradnici, 1983: Vyskumny Ustav Lesneho Hospodarstvo vo
Zvolene. Priroda. Bratislava.
3.
Geg uš, C. i suradnici, 1986: Synteza Uvodnych prognos Lesneho Hospodarstva
SSR do roku 2000. Priroda. Bratislava.
4.
Valtyni , J. i suradnici, 1986: Zasady Hospodarenia v kupelnych a rekreacnych
lesoch SSR. Ministarstvo Lesneho vodeneho hospodarstva SSR. Vyshumny
Ustav Lesneho Hospodarstva, Zvolen.
5.
Remiš, J. i S o j a k, D., 1986: Priemyslene plantaže ihličnatih a tvrdych listnatych
drevin na Slovensku. Lesnicke Studie. Vyshumny ustav lesneho hospodarstva,
Zvolen.
6.
Smernice Ministarstva lesneho a vodneho hospodarstva SSR. Bratislava, 1985.
157