DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 65     <-- 65 -->        PDF

AKTUALNO


OSVRT NA ZAKON O ŠUMAMA NAKON NJEGOVE PRIMJENE


UVOD


Već pri samom donošenju Zakona o šumama bilo je očito da predloženi Zakon
ima niz manjkavosti što se moglo vidjeti po velikom broju datih amandmana
koji uglavnom nisu prihvaćeni, a dali su ih najkompetentniji za ta pitanja:
Šumarski fakultet, Šumska gospodarstva, Društvo inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije te općine u kojima je šumarstvo uz drvnu industriju najznačajnija
grana privrede. Unatoč toga pod pritiskom drugih interesa Zakon o šumama
je donesen i sproveden.


Danas nakon dvije godine primjene Zakona o šumama, mogu se dati ocjene
iz šumarske operative, koliko i u čemu je novi Zakon o šumama doprineo razvoju
šumarstva i očuvanju šuma, a što nije dobro regulirano i zbog toga se ne
ostvaruju očekivani efekti.


Sada, kada su ponovno počele rasprave oko izmjene Zakona o šumama, trebalo
bi iznijeti i nametnuti stručno mišljenje šumarske operative i znanosti široj
javnosti, kako bi se izbjegla rješenja koja ne doprinose intencijama Zakona o
šumama. Ova obaveza šumarske struke nije samo radi toga što se ta pitanja odnose
na nju i što je najkompetentnija i najodgovornija za to područje, već i zbog
toga da bi imali jasne odrednice zastupnici u Saborskim vijećima koji donose Zakon
o šumama, a koji u velikoj većini nisu upoznati sa suštinom problematike i
nemaju potrebnih znanja iz tog područja.


Ne ulazeći u odredbe Zakona o šumama koje su u primjeni dale pozitivne efekte,
osvrnuti ćemo se samo na one koje su dale negativne efekte i koje bi trebalo
mijenjati.


FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA


Promjena organiziranosti na funkcionalnu organizaciju uzrokovala je niz radnji,
rasprava i nesporazuma što je značajno oduzelo mnogo vremena stručnim ljudima
i samoupravnim strukturama, a na uštrb stručnog angažiranja u proizvodnji.
Povećani su troškovi, jer su formirane dvije organizacije na istom mjestu
rada (područje bivše šumarije) svaka sa svojim stručnim i administrativnim aparatom
i sredstvima.


Javljaju se sve veće teškoće pri korištenju zajedničkih sredstava: cesta,
upravnih zgrada, radničkih nastamba, kuhinja, automobila, odmarališta, strojeva
za AOP i obavljaju poslove čuvanja; šuma, drvnog materijala, opreme i objekata,
vođenje administracije, skladišta i dr. Zbog manje fleksibilnosti u korištenju radnika
i opreme rada sezonskog rada i potreba posla angažirano je više radnika
i sredstava, jer priroda posla zahtijeva da se u određeno vrijeme moraju angažirati
radnici jedne OOUR na poslovima druge OOUR, a to je moguće jer su
radnici iste struke (šumski radnici) i obavljaju iste poslove — (uglavnom sijeku),


159