DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 66     <-- 66 -->        PDF

no takva usklađivanja u pravilu idu teško, zbog toga što je svakoj OOUR najvažnije
da obavi na vrijeme svoj program rada.


Posebni je problem i uzrok nezadovoljstvu radnika nakon podjele na OOUR.
Činjenica je da su dugogodišnjom organizacijom bili usklađeni odnosi koji su
poremećeni u pogledu kontinuiteta rješavanja stambenih problema, jednakih
uvjeta stjecanja osobnih dohodaka i drugih prava i kontinuitet rada u jednoj
organizaciji što je sve prekinuto ozbirom da OOUR imaju različite uvjete stjecanja
dohotka i radi svaka prema svojim mogućnostima. Zbog ovih i drugih činjenica
svakim danom nastaju sve veći nesporazumi i nezadovoljstva što u veliko
destimulativno utječe na rad i rezultate rada. I tamo gdje vladaju najbolji kolegijalni
odnosi između OOUR, svakim danom oni su sve slabiji a povećavaju
se nesporazumi što je normalna pojava u svakom sustanarstvu.


Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju ostvaruju se u b/u od vrijednosti
prodane drvne mase, ovisno o tome u koje vrijeme se prodaja obavlja i po
cijenama koje ovise o tržištu. Dakle zbog nekontinuiranog priliva sredstava i
određenog iznosa koji nije usklađen sa troškovima za obavljanje propisanih radova
jednostavne biološke reprodukcije, izaziva teškoću u izvršavanju propisanih obaveza.
U takvoj situaciji dolazi do različitih uvjeta ostvarivanja osobnih dohodaka
radnika na istim poslovima (šumski radnik, šumarski stručnjak) ´i na istom mjestu
rada, samo zobg toga jer se nalaze jedni u OOUR iskorišćivanja šuma.


Normalna posljedica tako umjetno stvorenih odnosa je nezadovoljstvo i demotiviranost
za rad. U SRH djeluje nekoliko organizacija koje nemaju funkcionalnu
organiziranost, jer nisu bili primorani po Zakonu o šumama da je provedu
(SG Varaždin, ŠG Istra Buzet, Nacionalni park Plitvička jezera, SG Jelen
Bilje i dr.) i zbog toga nemaju navedenih problema koja imaju funkcionalno po
sili Zakona organizirana ostala šumska gospodarstva, što je još jedan argumenat
u prilog iznijetim tvrdnjama.


Dakle, u proteklom razdoblju u praksi je dokazano da je funkcionalna organiziranost
stručni i ekonomski promašaj i potvrdila se notorna šumarska postavka
da je gospodarenje šumama jedinstven proces proizvodnje drvne mase i
održavanje sastojina zbog opće korisnih funkcija šuma u kojem se ne mogu dijelit
pojedini poslovi na različite organizacije bez negativnih organizacijskih,, međuljunskih,
stručnih i ekonomskih posljedica.


ŠUMARSKA INSPEKCIJA


Sadašnja općinska šumarska inspekcija, kod mnogih općina je nekvalitetna,
slabo plaćena, podcjenjena, ovisna o prijevozu na teren od onih koje kontrolira
i pod utjecajem »vlasti«, a mnoge je općine i nemaju, nije u stanju niti ima
uvjeta da kvalitetno obavi posao i osigura provođenje odredbi Zakona o šumama,
gospodarskih osnova područja i gospodarskih jedinica.


Zahtjev društvene zajednice prema šumarstvu, reguliran Ustavom, da se dosljedno
provode odredbe Zakona o šumama, propisi osnova gospodarenja i drugih
zakona kojima se reguliraju odnosi prema šumi kao dobru od općeg interesa,
može se najbolje osigurati putem Republičke šumarske inspekcije sa vrsnim i
dobro plaćenim šumarskim stručnjacima i neovisnim u svome radu.


160