DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 67     <-- 67 -->        PDF

ZAJEDNIČKI PRIHOD


Zajednički prihod na nivou RO kako je utvrđeno u Zakonu o šumama ne
samo da ne može izdržati teoretsku kritiku već je suprotan odredbama ZUR-a i potpuno
je neprovediv, kad RO koje imaju više paralelnih OOUR u procesu proizvodnje
jer nisu sve OOUR učestovale u proizvodnji tog proizvoda. Dakle, ne može
učestvovati OOUR u ostvarenom prihodu od proizvoda u čijoj proizvodnji nije
uložila svoj rad.


OOUR-i uzgoja šuma obavljaju poslove biološke reprodukcije u skladu sa programima
i planovima, a obračunavaju izvedene radove putem situacije izvršenih
radova po cjeniku te tako ostvaruju svoj prihod. Biološka reprodukcija ima karakter
dugoročnog proizvodnog procesa i ne može se smatrati da je taj posao
dio zajedničkog prihoda. Samo izdvojena sredstva za biološku reprodukciju iz
realizacije drvnih sortimenata mogli bi se smatrati kao dio zajedničkog prihoda.


Zajednički prihod može se ostvariti samo u procesu proizvodnje, zajednički
izrađenog proizvoda koji se plasira na tržište, a to su u slučaju drvnih sortimenata:
šumarstvo, pilane, kemijska prerada, tvornice furnira i ploče iverica
te drugi linalisti, no nikako sve paralelne OOUR iskorišćivanja u RO, jer one ne
rade na istom zajedničkom proizvodu. Zajednički prihod iz rada na zajedničkom
proizvodu predpostavlja utjecaj svih sudionika na rad i poslovanje svakog od
njih (troškove, asortiman, kvalitetu, tržište, proizvodni program i dr.) što je u
sadašnjoj situaciji praktično neizvedivo.


Dakle, odredbe Zakona o šumama koje određuju da se zajednički prihod utvrđuje
na nivou RO i dijeli na sve paralelne OOUR iskorišćivanja šuma koje u
procesu proizvodnje jedna sa drugom nema nikakve tehnološke ili proizvodne povezanosti,
ne samo da to nema teoretskih osnova, već to može biti povod velikim
nesporazumima i teškim posljedicama.


RENTA


Izdvajanje rente propisano je na način koji nema teoretskih osnova, jer uzima
za mjerilo dohodak u kojem je pored rente sadržan minuli i tekući rad. Rentu
kao ekonomsku kategorija i kao regulator uvjeta privređivanja potrebno je izdvajati,
no ona se mora utvrditi na realnim i znanstvenim postavkama.


ORGANIZIRANOST


Kod utvrđivanja šumsko gospodarskih područja utrošeno je mnogo sredstava,
vremena i snage na uštrb proizvodnje, zbog toga što su neki htjeli ostvariti
probitak na račun drugih. Svako pokretanje promjena tih područja neminovno
bi dovelo do ponovnih rasprava, nesporazuma, troškova i stanje prije donošenja
Zakona o šumama. Nemoguće je cijepati velika područja, a da se pri tome ne
kompromitiraju argumenti koji su dati kod formiranja tih područja. Dakle cijepanjem
područja s jedne strane izazvalo bi niz nepotrebnih nesporazuma i s
druge strane velika područja sa više operativnih OOUR imaju svoje neosporne
prednosti u pogledu unapređenja proizvodnje, vođenju ekonomske i kadrovske politike
razvoja, politike raspodjele i biološke reprodukcije.


161