DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Posebno su značajna, još sada nesaglediva kretanja u propadanju šuma (sušenje
jele, hrasta i drugih vrsta) što može izazvati na manjim područjima velike
probleme u pogledu povećanja, odnosno smanjenja opsega sječa i uzgojnih
radova te kontinuirano ostvarenje dohotka i potrajnosti prihoda. Poduzimanje
preventivnih mjera i saniranje posljedica tih katastrofa, svakako bi se lakše i
efikasnije moglo provesti na većem području kao što je to Goransko-primorsko
šumsko gospodarsko područje.


Na tim velikim šumsko gospodarskim područjima gdje su formirane OOUR
u skladu s objektivnim okolnostima i čine gravitaciona područja vezana za alimentiranje
pojedinih drvnih industrija, prirodna i saobraćajno povezana u cjelinu,
usklađena sa interesima DPZ u kojima je moguće mjeriti i utvrđivati rad
i rezultate rada svake OOUR uspješno mogu poslovati bez obzira na veličinu i
broj OOUR.


Danas imademo OOUR u velikim ŠGP koje su znatno veče od nekih radnih
organizacija u malim ŠGP i uspješno rade i posluju jedne i druge organizacije.
Odnos prema radu i stručnost u radu svakog pojedinca i cijele OUR daleko
je presudnije za uspješnost rada i poslovanja OUR nego njihova veličina. Dapače
u manjim OUR veća je motiviranost nego u većim, jer je individualna prisutnost
neposrednija u stvaranju dohotka i raspodjeli, za razliku u teritorijalno
velikim organizacijama gdje često neznaju jedni za druge, što i kako rade pa
zbog toga motiviranost za bolji rad opada.


Dakle, nepotrebno je Zakonom o šumama propisivati organiziranost OUR,
jer to je ekonomska kategorija, a OUR će se sami organizirati tako da što lakše
ostvare što veći dohodak.


ZAKLJUČAK


1. Bolja je i lošija organizacija nego je često mjenjati neodgovorno, brzopleto,
neprestudirano i pod utjecajem pojedinih uskih interesa.
2. Za društvo je bitno da se uspješno izvode svi propisani radovi biološke
reprodukcije i gospodarenje šumama, a ne ko ih izvodi i kako je operativno
organiziran. Da bi se to osiguralo potrebno je:
a) Da se na teret materijalnih troškova iz prihoda iskorišćivanja šuma izdvajaju
sredstva u iznosu koji je potreban za obavljanje radova jednostavne biološke
reprodukcije, propisane gospodarskim osnovama po realno utvrđenim cijenama,
a najmanje 10B/o od prodane vrijednosti drvne mase u prebornim i
15"/o u jednodobnim šumama, umjesto u fiksnom iznosu odnosno ostavljeno da
OOUR iskorišćivanja sama utvrđuje koliko će izdvajati iznad minimalnog iznosa
što nije dobro, kako je to sada propisano Zakonom o šumama.


b) Ukinuti Općinske šumarske inspekcije i formirati republičku šumarsku
inspekciju sa stručnim, autoritativnim i dobro plaćenim kadrovima neovisnim
u svom radu, koja bi u svojstvu nadzornog organa ovjeravala u situaciji opseg
i kvalitet izvedenih radova koji se financiraju iz sredstava za biološku -reprodukciju
na osnovu čega bi se moglo obaviti plaćanje tih radova.


3. Na znanstvenim osnovama utvrditi šumsku rentu.
4. Zajednički prihod je ekonomska i politička kategorija regulirana ZUR-
om i nije mu mjesto u Zakonu o šumama.
162