DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 69     <-- 69 -->        PDF

5. Ostaviti OUR da se samostalno po objektivnim okolnostima i stručnim
opredjeljenjima organiziraju i formiraju OOUR funkcionalno odnosno teritorijalno.
6. Mijenjanje ostalih bitnih odredbi Zakona o šumama kao na primjer mijenjanje
ŠGP i si., izazvalo bi velike nesporazume i štetne posljedice, jer se pri
tom najvjerojatnije nebi koristila snaga argumenata, već zakon jačeg.
Mr. Tomislav Heski, đipl. ing.


IZ ŠUMARSKOG LISTA 1888. GODINE


Nagrade za pošumljenje krasa. Kr. zem. vlada, odjel unutarnji, obnašla je dozvoliti,
da se izplati u ime nagrade za uspješan rad oko kultiviranja krasa seljaku
Filipu J ova no vić iz Popine svota od 10 for., Petru Kovač Sviću iz Smiljana
svota od 10 for., Josi Pezelj u iz Smiljana svota od 8 for., Tomi P o d


krajc uod 15 for.
iz Raduča svota od 10 for., Milanku Panjković u iz Raduča svota
(str. 37)
i


Zabrana izvoza drva. Politički svjetski događaji tangiraju i trgovinu o drvu,
a dokaz tome je taj, što je Rusija zabranila svaki izvoz drvenoga ljesa u zapadne
krajeve Evrope. U zadnje doba mnogo se ljesa izvozilo osobito u Njemačku, gdje
je isti služio za gradnju vojničkih baraka. Usljed napetih odnošaja između obijuh
država uslijedila je spomenuta zabrana.


(str. 35)


Tjednik o ruskoj šumskoj industriji. Početkom t. g. izdavati će se u Kievu
svakoga tjedna na ruskom jeziku prvi i jedini list u Rusiji, namijenjen industriji
šumskih proizvoda pod naslovom »RUSKU LESOPROMIŠLENNIKE«, ter će razašiljati
bezplatno i franco na sve veće drvarske tvrtke i interesente s industrijom
šumskih proizvoda u Rusiji.


(str. 37)


O. Piškorić, dipl. inž.