DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 7     <-- 7 -->        PDF

O BUDUĆNOSTI ŠUMA U HRVATSKOJ


Šumski fond SR Hrvatske zaprema spreko 35% republičke površine a do
prije kojih desetak godina tvrdili smo da je prema sastavu i kakvoći šuma najvrijedniji
u Jugoslaviji. Danas je, međutim, njegovo stanje potpuno drugačije.
Velik broj šumski sastojina ima preko 50%> oštećenih stabala, a drvne zalihe
su ispod dogovorenih normalnih vrijednosti što dovodi u pitanje kako bioproizvodnju
tako i ekološku vrijednost šuma.


Danas je teško tvrditi u kojemu dijelu Hrvatske šume više propadaju. Od
vrsta drveća najugroženiji su obična jela, hrastovi lužnjak i kitnjak, pitomi
kesten, a ozbiljno zabrinjava oštećenje bukovih stabala. Bukva je, naime vrsta
koja u šumskom fondu Hrvatske sudjeluje s oko 40!0/o u drvnoj zalihi.
Dodamo li ovome činjenicu da se kod velikog broja organizacija koje gospodare
šumama pojavljuje problem obavljanja jednostavne biološke reprodukcije, zatim
da je njeno obavljanje u privatnim šumama uvijek bilo dubiozno, stanje
našeg šumskog fonda nije dobro.


Današnja spoznaja o šumi drukčija je od one prije 30, ali i prije 10
godina. Odnos njene sirovinske i energetske vrijednosti prema ekološkoj i
socijalnoj vrijednosti stalno se mijenja u korist ove druge. Poznata je uzrečica
da čovjek može bez drva, ali ne bez kume. Smatra se da je šuma kao
zdravlje, dok ga posjeduješ do njega ništa ne držiš, a kada ga izgubiš nema
cijene koju ne bi dao da se ono vrati.


Ove lijepe uzrečice pripadaju bogato7n svijetu, a naše prilike su danas
takve da nam treba i šuma i drvo i puno stručne pameti da zadržimo obje
makar na današnjoj razini.


Šuma je prirodno bogatstvo koje između svih kopnenih ekosistema zaslužuje
posebnu pažnju. Ona je preduvjet opstanka i prirodnog stanja ostalih
kopnenih ekosistema uključivši i ljudske zajednice (tehnocenoze). O stanju
šume, odnosno o njenoj biološkoj ravnoteži koja je presudna za funkcioniranje
šumskog ekosistema, ovise slatkovodni ekosistemi (vodotoci, jezera), zatim
opskrba pitkom vodom, sposobnost agroekosistema za proizvodnju (povoljan
klimatski utjecaj susjedne šume). Suma održava zemljište u dijelovima
reljefa koji su izloženi eroziji te spriječava zasipanje akumulacijskih jezera
hidrocentrala. O šumi ovise urbane cjeline kojima znači infrastrukturnu kategoriju,
šuma ublažava klimatske ekosisteme i značajna je u sistemu naše
koncepcije općenarodne obrane.


Svi kopneni ekositemi, zatim prostori predviđeni za razvoj turizma te
okoliš čovjeka, posjeduju kvalitetu i vrijednost ako je njihov prostor prekriven
s najmanje 40%r stabilne šume. Suma poboljšava u svome prostoru
opće ekološko stanje i predstavlja najznačajnije prirodno uporište.


Smria je, nadalje, preduvjet čovjekova života jer između svih kopnenih
biljnih grupacija proizi)odi najefikasnije kisik koji je uz vodu i hranu čo


101