DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 70     <-- 70 -->        PDF

AMANDMANI NA ZAKON O ŠUMAMA


Povodom prijedloga Zakona o šumama Izvršno vijeća Sabora SRH 1983. godine
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zadrebu dostavio je Saboru SRH (svim vijećima
i Komisiji za zakonodavna pitanja) dva amandmana. Jedan se odnosi na
član 18. a drugi na član 87. ondašnjeg prijedloga, i tada prihvaćenog Zakona o
šumama.


S ovim amandmanima nije do sada, omaškom, upoznata stručna javnost pa
koristimo današnju priliku rasprave o izmjenama i dopunama Ustava i Zakona


o šumama, da ih objavimo.
Prvi amandman na 61. 18. nije prihvaćen dok je onaj na 61. 87. samo djelomično
prihvaćen jer je utvrđen samo jedan delegat kao predstavnik znanosti u
Skupštini SlZ-a šumarstva (Šumarski fakultet nema danas svoga predstavnika u
Skupštini).
Smatramo da će stav Fakulteta izrađen u amandmanima i njihovim obrazloženjima
i danas potaknuti određene prijedloge.


AMANDMAN I


na član 18. Prijedloga zakona o šumama koji je Izvršno vijeće Sabora utvrdilo


18. 10. 1983. godine i dostavilo Saboru SR Hrvatske za sjednice svih triju vijeća,
zakazane za 17. 11. 1983. godine.


Predlažemo da se član 18. Prijedloga zakona o šumama promjeni i da glasi:


Radi gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u društvenom vlasništvu
obuhvaćenim šumskogospodarskim područjima osniva se radna organizacija u djelatnosti
šumarstva (u daljnjem tekstu: radna organizacija šumarstva).


Radnici imaju pravo i dužnost da dio radne organizacije šumarstva organiziraju
kao osnovnu organizaciju udruženog rada pod uvjetima utvrđenim Zakonom
o udruženom radu i pod uvjetom da se u gospodarenju šumama osigura
jednostavna i dio proširene biološke reprodukcije šuma na način propisan ovim
zakonom.


Osnovne organizacije udruženog rada u šumarstvu (u daljem tekstu: osnovna
organizacija) organiziraju se prema dijelovima procesa rada (šumsko gospodarenje,
izgradnju šumskih prometnica i drugih šumskih objekata, šumski transport
i održavanje strojeva i dr.), vodeći računa o potrebi uspostavljanja međuzavisnosti
osnovnih organizacija na osnovi zajedničkog prihoda u radnoj organizaciji
i drugim oblicima udruživanja i povezivanja.


U radnoj organizaciji šumarstva na području krša i u dijelu radne organizacije
šumarstva koja gospodari zaštitnim šumama odnosno šumama s posebnim
namjenama, usitnjenim i dislociranim ostalim šumama u kojima ne postoje uvjeti
za organiziranje osnovnih organizacija šumarstva prema dijelovima procesa