DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 71     <-- 71 -->        PDF

gospodarenja šumama, osnovne organizacije šumarstva mogu se iznimno organizirati
za cjelokupni proces gospodarenja šumama na dijelu šumskogospodarskog
odnosno šumskokrškog područja.


Od odredbe iz stava 1. ovoga člana može se odstupiti ako je na razini republika
i pokrajina drugačije dogovoreno.


OBRAZLOŽENJE AMANDMANA I


Gospodarenje šumama i šumskim zemljištem je jedinstveni proces. Dijelovi
tog procesa se prostorno i vremenski prepliću i prožimaju. Jedni te isti dijelovi
radnog procesa najčešće su istodobno uzgojne, zaštitne i iskorišćivačke prirode.
Njihova podjela bila bi umjetna i neracionalna. Zbog toga se u našoj zemlji, kao
i u većini evropskih i drugih zemalja s razvijenim šumarstvom gospodari integralno
šumom i šumskim zemljištem.


Radni ljudi koji realiziraju radni proces u šumarstvu stručno se osposobljavaju
za sve poslove šumskog gospodarenja. Šumska oprema konstruira se i proizvoda
za višestruku namjenu u različitim dijelovima šumskog gospodarenja. Sve to
omogućuje ekonomičniji rad u šumi.


Zbog velike teritorijalne rasprostranjenosti šuma u kojima se radi, sezonske naglašenosti
pojedinih dijelova radnog procesa, velikih razlika u energetskoj potrošnji
u radu radnika teži se u svim zemljama pa tako i u nas, za integralnim gospodarenjem:


1) smanjiti trošenje energije, vremena i novca za putovanja po terenima na
velikim udaljenostima;


2) jednim stručnim zahvatom u žurni obaviti istodobno uzgojne, zaštitne i iskorišćivačke
radove; to je posebno neodvojivo u prebornim šumama (sječa je
uzgojni zahvat) kao i u svim jednodobnim šumama kod proreda i oplodnih sječa;


3) omogućiti kontinuirano zaposlenje radnika tokom cijele godine na različitim
poslovima i time izbjeći teškoće koje uzrokuje sezonska naglašenost pojedinih
radova;


4) omogućiti radnicima da rade na svim poslovima gospodarenja šumama, a
time skratiti rad jednih te istih radnika na vrlo teškim i opasnim poslovima.


Integralnim gospodarenjem zadovoljavaju se potrebe društva za drvom i unapređuju
općekorisne funkcije šuma. Predloženi funkcionalni način organiziranosti
unutar gospodarenja šumama značio bi daljnje usitnjavanje šumarstva.


Zbog toga predlažemo da se zakonskim putem omogući formiranje osnovnih
organizacija udruženog rada integralnog gospodarenja šumama.


Svako okrupnjavanje, danas vrlo usitnjenog šumarstva, predstavlja povećanje
kapaciteta, obnovljivosti i progresivne potrajnosti šuma kao jednog od postulata
intenzivnog gospodarenja šumama. Njihov heterogeni prostorni i dobni raspored
onemogućava potrajnost gospodarenja malim površinama. Smatramo radi toga da
su veće organizacije udruženog rada šumarstva povoljnije za stručne postupke sa
šumom. Stvaranjem velike organizacije udruženog rada na nivou šumskogospodarskog
područja i većih osnovnih organizacija udruženog rada sa zajedničkim .prihodom
na razini šumskogospodarskog područja, smanjit će razlike u uvjetima
privređivanja između područja. To okrupnjavanje zajedno s formiranjem repub


165