DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 73     <-- 73 -->        PDF

IZ INOZEMSTVA


IZ ŠUMARSTVA FRANCUSKE


Proizvodnja tehničkog drva od 1961. do 1985. godine. U mjesečniku »Forets
de France et Action Forestiere« (br. 304, lipanj 1987. godine) objavljeni su podaci
o proizvodnji tehničkog drva u šumama Francuske za razdoblje od 1961. do
1980. U ovih 25 godina iz francuskih šuma iskorišćeno je ukupno 451377 000 m3
ili prosječno godišnje 18 055 000 m3 (u rasponu od 16 651 000 m3, 1975. godine, do
20 260 000 m3, 1973. godine).


Proizvodnja po pojedinim vrstama iznosila je:


Vrsta 1000 m3
B/o
mas e
ukupne
1000 m 3
»/
ukupne
mase
hrastovina 85 761,63 19
bukovina 45 135,70 10
topolovina
ostalih listaj a
45 137,70
27 082,62
10
6
svega listača 203 119,65 45
borovina 137 669,99 30,5
raznih četinjača 110 587,36 24,5
svega četinjača 248 257,35 55
sveukupno 451 377,00 100


Godišnji prosjeci u 1000 m:! iznose:


za hrastovinu 3 430 u granicama od 3 013 (1983. god.) do 4 134 m3 (1973. god.),
za bukovinu 1805 u granicama od 1329 (1961. god.) do 2 255 (1973. god.),
za topolovinu 1 805 u granicama od 1 352 (1976. god.) do 2 485 (1961. god.),
za ostale listače (javorovina, topolovina, trešnjevina i dr.) 1 083 u granicama od


851 (1985.) do 1218 (1979. god.),
za borovinu 5 507 u granicama od 4 684 (1975. god.) do 6 098 (1973. god.),
za razne četinjače (jelovinu, smrekovinu, duglazijevinu, ariševinu) 4 353 u grani


cama od 3 610 (1963. god.) do 5 545 (1983. god.).
Površina šuma u Francuskyoj iznosi 12 milijuna ha od čega šuma listača 67%
a šuma četinjača 33n/o. Po načinu gospodarenja 36,7% su visoke šume, 35,6 srednje
a 22,7°/a niske do 5% zauzimaju čistine.


Uzgoj primorskog bora i za tehničko drvo u Landes-u. Do sada se primorski
bor (Pinus maritima Dur.) u pokrajina Landes i Gascogne uzgajao za proizvodnju
uglavnom industrijskog drva (za proizvodnju celuloze), jer su debla bila često
kriva i s debelim granama. List »Informacija« APOCEL* (u br. 1/87). donosi pri