DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 76     <-- 76 -->        PDF

izdao IDF, ali uz taj Institut suradnici
knjige su i iz Francuskog udruženja za
zamjenu energije te Francuske agencije
energetsko majstorstvo. Francuska oskudijeva
na ugljenu, a posebno na nafti, te
je danas relativno najveći proizvođač
struje iz atomskih centrala.


Oskar Piškorić, dipl. inž.


Dr. L. Markus


ERDOERTEK-ES
ERDEMENYSZAMITAS
(Računanje vrijednosti šuma i prinosa
gospodarenja)
Budapest 1986.


Sadržaj ove knjige Dr. Markusa od
208 stranica je slijedeći:
Ustanovljivanje vrijednosti šume kao prirodnog
vrela (resursa),
Zadatak i razdioba računanja vrijednosti
šuma,
Modeli šumske proizvodnje,
Međusobna zavisnost troškova, dohotka
i računanja vrijednosti,
Dohotci,
Računanje kamata,
Računanje rente,
Izračunavanje krajnjih vrijednosti,
Izračunavanje polazne vrijednosti,
Preračunavanje trajne dobne rente na
trajnu godišnju rentu,
Činioci o kojima ovisi vrijednost sastojine,
Kakvoća staništa,
Volumni prinos i vrijednost drvne mase,
Promjena volumena i vrijednosti,
Podjela sastojina prema grupnim razmjerima
i prema sortimentima,
Kvalitet drvne mase sastojine,
Utjecaj broja stabala, srednjeg promjera
sastojine i visine stabala,
Utjecaj trajanja drvne proizvodnje (dužine
ophodnje),
Vrijednost sastojine i cijena drva,
Postupci za procjenu šuma (cijena drva
na panju, kamata u šumskom gospodar


stvu, diferencijalna zemljišna renta i diferencijalni
dohodak,
Načini procjene (procjena tala i staništa,
ekološka procjena zemljišta, ekonomska
procjena zemljišta, prometna vrijednost
zemljišta, vrijednost šumskih
zemljišta u odnosu na druge namjene
zemljišta, procjena šumskih zemljišta
prema preporukama Saveza uzajamne
privredne pomoći),


Uspjesi domaćih (madžarskih) istraživanja
ekonomske vrijednosti šumskih tala,
Privredni značaj šumske sastojine (ustanovljivanje
novčane vrijednosti drvne
mase, ustanovljivanje vrijednosti drvne
mase u socijalističkim zemljama, ustanovljivanje
vrijednosti domaće drvne
mase, ustanovljivanje troškovne vrijednosti
drvne mase, vrijednost drvne mase
u šumama državnih gospodarstava,
vrijednost drvne mase u manjim jedinicama
šumskog gospodarenja, procjena
sporednih šumskih proizvoda),
Ustanovljivanje vrijednosti šumskih šteta,
Gubici zbog sječe prije kraja ophodnje,
Odšteta za gubitke radi privremenog
korišćenja zemljišta u druge svrhe,
Obračunavanje viška troškova,
Načini ustanovljenja kamatne stope,
Praktično ustanovljenje načela računanja
vrijednosti šuma,
Istraživanje ekonomske vrijednosti proreda
Izvršenje ustanovljenja vrijednosti šuma,
Predradnje za procjenu vrijednosti,
Stručno mišljenje i kontrolno računanje
vrijednosti,


Oblici rada pri ustanovljivanju vrijednosti,
Plaćanje ustanovljene vrijednosti,


Ustanovljivanje kompleksne privredne


vrijednosti šume,
Ustanovljivanje privredne vrijednosti zaštitnih
funkcija šume,


Ustanovljivanje privredne vrijednosti rekreativne
funkcije šume,
Kompleksna vrijednost šume,