DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 78     <-- 78 -->        PDF

ja se djelomično oslanja na I. V. Turkevića
(Ekonomiceskaja ocenka lesnih
resursov. Obzornaja Informacija. Moskva


1980.).
O procjeni novčane vrijednosti drvne
zalihe sastojine autor najprije govori
općenito prikazujući nekoliko formula,
zatim kako se ona procjenjuje u socijalističkim
zemljama i konačno u Mađarskoj.
O tome, da li je drvna masa
u sastojini tj. živa osnovno ili obrtno
sredstvo autor je analognog mišljenja
kao Prof. Dr Branko Kraljić. U
knjizi su priložene i (zemaljske) tablice
time, da se podaci ovih za procjene
vrijednosti drvne mase manjih jedinica
šumskog gospodarstva korigiraju određenim
faktorima.


Autor je opširnije obradio i procjenu
količina i vrijednosti sporednih šumskih
proizvoda. Za račun novčane vrijednosti
koristi se rentni račun vezan na ophodnju
glavne sastojine. Količina meda iskazuje
se u kg ha i Ft/ha prema posebnim
tablicama.


Cjelokupna vrijednost pojedinog šumskog
kompleksa je zbroj vrijednosti zemljišta
i vrijednost drvne mase. Može
se, međutim, izračunati i na osnovu
šumske rente uz formulu


V + B — Ej =
0,op


u kojoj je V vrijednost sječive mase umanjene
za troškove sječe, B vrijednost
drvne mase proreda umanjene za troškove
sječe, u broj dobnih razreda, v
prosječni godišnji troškovi i p kamatnjak.


Obračun šumskih šteta ili odštete za
oštećenu sastojinu obračunavaju se ili
po odštetnom cjeniku izdanom po šumarskim
vlasti ili prema tržnoj vrijednosti
drva jednom metoda računanja
vrijednosti šume uzimajući u obzir i eventualnu
prijevremenu sječu (sječu
prije kraja ophodnje). Za kulture i mla


de sastojine odšteta se računa po troškovnoj
vrijednosti a za neobrasle površine
na osnovu zemljišne rente. Jednako
se obračunavaju i štete od divljači te
štete od vremenskih i drugih nepogoda
(suše, požara, gljiva, insekata).


U eksproprijacionom postupku visina
odštete, prema postojećim zakonima u
Mađarskoj, sastoji se od:


a) vrijednosti zemljišta prema čistom
katastarskom prihodu,
b) vrijednosti drvne mase sastojine,


c) vrijednost gubitaka zbog prijevremene
sječe, tj. razlike između vrijednosti
zrele sastojine i sastojine u dobi eksproprijacije,


d) iznosa izvanrednih troškova.


Kako već i popis obrađenih tema u
ovoj knjizi Dra Markusa pokazuje, ona
je dobar priručnik za ovo područje šumskog
gospodarstva. U sadržaju navedenih
tablica za kamate i računanja rente
nalazi se i niz drugih, svagdje tamo,
gdje su one potrebne, jer su koeficijenti
i drugi faktori, kako smo već i u tekstu
mjestimično naveli, propisani.


Abony Istvan,
Budapest


POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
Godina XXXI, br. 4.
Titograd, 1985.


Od devet priloga ovog broja časopisa
»Poljoprivreda i šumarstvo«, koji je
»organ Saveza poljoprivrednih inženjera
i tehničara Crne Gore, Saveza šumarskih
inženjera i tehničara Crne Gore,
i Saveza veterinara i veterinarskih
tehničara Crne Gore«, dva su iz područja
šumarstva. To su:


Prof. dr. Ivo T r i n a j s t i ć : Termofilne
listopadne šume duba i crnog jasena
(Orno-qurcetum virgilianae ass. nov.)
otoka Brača, i Vladimir Vujanović,
dipl. inž.: Pojava golobrsta u šumama