DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 80     <-- 80 -->        PDF

VEDECKE PRACE
Vyskumneho ustavu lesneho hospodarstva
vo Zvolene 36
Bratislava — Zvolen, 1987.


Ovaj, 36, svezak edicije »Znanstveni
radovi Instituta za istraživanja u šumarstvu
u Zvoleniu« na 355 stranica obrađuje
i ima naslov »Problematika sušenja
hrastova u Slovačkoj«.


»Jače sušenje hrasta u Socijalističkoj
Republici Slovačkoj«, piše u Uvodu
ovog Zbornika M. Čapek , znanstveni
urednik, javlja se u pnvoj polovici osamdesetih
godina, dakle u sadanjem desetljeću.
Kako pokazuje ovaj Zbornik, šumari
Slovačke odmah su pristupili istraživanju
uzroka te pojave i već objavili
rezultate tih istraživanja. Slijedom
sadržaja upoznat ćemo, što je sve rađeno
a neki rezultati tih istraživanja
prikazani su u drugom dijelu ovog izvještaja.


Nakon već spomenutog Uvoda te Zaključnih
opaski R. Leontovyca, tehničkog
urednika, edicija sadrži:


R. Leontovyc i sur.: Pojava i značenje
masovnog sušenja hrasta u svijetu
i u Slovačkoj,
J. H e š k o : Znaci i razvoj masovnog
sušenja hrasta s obzirom na patogene i
vektore,
J. Patočka i J. Novotnv: Udio
insekata u masovnom sušenju hrasta u
Slovačkoj,
V. Kocian: Klimatski odnosi i njihov
utjecaj na masovno sušenje hrasta,
L. Tuzinsky: Režim vlage u šumskim
tlima ispod hrastovih sastojina,
R. Leontovyc: Utjecaj gospodarenja
na masovno sušenje hrasta,
E. Sobocky i Blanfca Mankovska :
Masovno sušenje hrasta u područjima
imisija,
J. H e š k o i Anna Hcškova: Mogućnosti
kemijskog suzbijanja patogena i
174


prenosilaca u masovnom sušenju hrasta,


M. Čape k i sur.: Mogućnosti biološke
zaštite od insekata prenosilaca hrastovih
trahemikoza,
A. Prihod a i sur.: Pridružene gljivne
infekcije u masovnom sušenju hrasta,
F. Simančik i sur.: Mikoflora i patogena
fiziologija žira i mogućnosti samoobnove
hrasta u uslovima njegovog
masovnog sušenja,
R. Leontovič i Emilia Gontokov
a : Infekcija, sklonost i otpornost različitih
vrsta hrastova kod masovnog sušenja,
G. Steinhiibel: Neke fiziološke reakcije
hrasta na djelovanje uzročnika masovnog
sušenja,
J. Račk o i sur.: Mogućnosti korišćenja
zračnog snimka za istraživanje i snimanje
hrastovih sastojina kod masovnog
sušenja,
J. Grek : Gospodarski ciljevi u sastojinama
s masovnim sušenjem hrasta,
H. Z a j a c: Prirodno pomlađivanje za
sječu zrelih sastojina u uslovima masovnog
sušenja hrasta na pokusnoj plohi
Habanky,
L. Štefančik: Njega sastojina pogođenih
masovnim sušenjem hrasta,
A. L 6 f f 1 e r : Analiza potreba sadnica
i sjemena za osiguranje pošumljavanja
nakon masovnog sušenja hrasta,
J. V a r i n s k y : Upotreba herbicida
kod pođmlađivanja i njege sastojina nakon
masovnog sušenja hrasta,
I. Mandalik i sur.: Tehnologija sječe,
usmjeravanja i prerade drva kod masovnog
sušenja hrasta.
B. Baka : Procjena cijene i povišenih
troškova kod masovnog sušenja hrasta.
Iz prvog članka (Romana Leontovyca
i sur.) saznajemo, da prvi zapis o
pojavi sušenja hrasta potiče iz 1878. godine
odnosno iz Jugoslavije (citirano
prema francuskom tekstu prikaza D. Kle