DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 82     <-- 82 -->        PDF

REAGIRANJA


BESPLATNE SADNICE (2)


Nije rijetko da se u dnevnim listovima objavljuju članci (osvrti) o šumarstvu
s alarmantnim naslovima kao na primjer: »Nebriga i neracionalno gospodarenje
šumama — nebriga onih koji su zakonom zaduženi za gospodarenje šumama dovela
je do propadanja velikog dijela šumskog fonda« (Delegatski Vjesnik 12. 2. 1987).
»Kongres i koze« (IUFRO kongres u Ljubljani — u znanstvenoj kronici, Vjesnik


15. 3. 1985).
Obično ovakovi članci odnose se na osjetljivo područje šuma grada Zagreba,
gdje šume obavljaju i veće opće korisne funkcije (funkcije blagostanja), Griessner,
1970. (po Velaševiću, 1971). Po našem mišljenju to je odraz slabog znanja o šumarstvu
kao i manjak točnih podataka o onome o čemu se piše. Poznato je da za
područje poljoprivrede postoje i specijalizirani novinari koji su dostigli potrebnu
stručnost i na taj način mogu ravnopravno razgovorati s poljoprivrednim stručnjacima
i pratiti zbivanja u toj privrednoj djelatnosti. Nije poznato da li postoji specijalizirani
novinar za šumarstvo i drvnu industriju u dnevnoj štampi. S druge
strane ponekad i naša neopreznost u postupcima dovodi do takovih članaka.


Tako je i vijest pod naslovom »Besplatne sadnic e«, objavljena u zagrebačkom
dnevniku »Vjesnik« (od 24. 3. 1987), a koju je prenio i »Šumarski
list« (u br. 3—4/87, str. 190), samo je djelomično istinita odnosno djelomično odgovara
stvarnosti.


Poznato je da vlasnici šuma u smislu odredaba Zakona o šumama (član 66, 67)
osiguravaju sredstva za podmirenje troškova izrade i provođenje programa za
gospodarenje šumama na kojima postoji pravo vlasništva. Osnovna organizacija,
koja obavlja otkup drvnih sortimenata, dužna je kod isplate računa vlasnika šume
izvršiti obračun i uplatu sredstava za jednostavnu biološku reprodukciju. Uplaćena
sredstva vođe sa u računovodstvu prema općinama vlasnika šuma. U ovom slučaju
to je Radna zajednica zajedničkih poslova (RZZP) koja obavlja taj posao
za OOUR Uzgoj i zaštita šuma, jer Šumarija Zagreb nije pravna osoba i u ovoj
je OOUR samo radna jedinica. I u to vrijeme, 1966/1977. godine, osigurane su
sadnice za pošumljavanje privatnih šuma iz sredstava koja su osigurali vlasnici
šuma i prema planu koji je ranije sastavljen u pomenutoj OOUR-a. Kako nema
dovljno sredstava za podmirenje troškova sadnje vlasniciam šuma daju se sadnice
i oni sadnju obavljaju sami uz nadzor osoblja Šumarije.


Nespretnost ovakove organizacije očituje se u tome, što za privatne šume
na užem području grada nisu izrađeni programi gospodarenja, gdje bi se moglo
vidjeti pravo stanje pojedinih šuma i prema propisima programa osigurati vlasnicima
sadnice za pošumljavanje tj. provođenje programa gospodarenja. Tada se
šumovlasnici ne bi javno pozivali. Možda je za to bilo potrebno i više strpljivog
rada terenskog osoblja u prikupljajnu podataka? Šumarske organizacije su prije
nekoliko godina prema Zakonu o šumama preuzele stručni nadzor na šumama
na kojima postoji pravo vlasništva (1. 1. 1985). U ovom kratkom roku nije moguće