DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 84     <-- 84 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA


POSJETA REZERVATU ŠUM. VEGETACIJE »PRAŠNIK <


Dana 22. listopada 1987. godine grupa članova DIT-a Zagreb posjetila je Sum.
gospodarstvo »Jos. Kozarac« radilište Okučani i Drvno-industrijski kombinat »Stj.
Sekulić«, OOUR Okučani.


Iz Zagreba smo pošli jutarnjim put. vlakom i u 9,45 sati stigli u Okučane, gdje
su nas dočekali drugovi iz Sum. gosp. »Jos. Kozarac« na čelu za gen. direktorom
inž. Đ. Starčevićem, direktorom OOUR-a Uzgoj i zaštita šuma inž. A. Latalom,
direktorom OOUR-a Iskorišćivanje šuma inž. V. Čokićem te inž. V. Grubačem i
inž. N. Zuberom.


Gen. direktor inž. Starčević nam je u kratkim crtama prikazao Sum. g. »Jos.
Kozarac«, koje gospodari šumama Srednjoposavskog područja koje se proteže od
Lonje do Orljave na površini od 78.000 ha i drv. zalihom od cea 17 miliona m:l,
prirastom od 650.000 m:i i god. etatom od 380.000 m:i. Prosječna drva masa je
230 m:l po ha, zaposlenih je 1300 radnika i prosj, osobnim dohotkom od 140.000 din
mjesečno. Ovo gospodarstvo se je organiziralo prema novom ZOS-u i imade: OOUR
uzgoj i zaštita šuma u Novoj Gradiški, OOUR Iskorišćivanja šuma u Novskoj,
OOUR Transport i građevinarstvo u Kutini, Ribnjičarstvo u Lipovljanima i RZ
Stručne službe u Novoj Gradiški. Svaki od prva dva OOUR-a imade svoje poslovne
jedinice na bivšim šumarijama te treći OOUR svoje posl. jed. u Kutini i
Novoj Gradiški.


Najprije smo obišli Drv. industrijski kombinat »Stj. Sekulić« OOUR Okučani
koji se sastoji od pilane, tvornice elemenata i namještaja za dječje vrtiće i proizvodnju
vateksa za tapecirani namještaj, koju ću u najskorije vrijeme likvidirati,
a umjesto toga organizirati proizvodnju parketa.


Drug Horvat rukovodilac pilane nam je u kratkim crtama prikazao situaciju
u kojoj se nalazi ta i druga proizvodnja i teškoće u ostvarivanju dohotka zbog
pomanjkanja odgovarajuće sirovine — oblovine, stručne radne snage, investicionih
sredstava, suvremenih proizvodnih programa, niskih osobnih dohodaka.
Zaposleno je 380 ljudi sa brutto produktom od cea 3 milijarde i prosj, osobnim
dohotkom od 120.000 din, donedavno 80.000 din. Sve to je uvjetovalo odlazak stručnog
osoblja. Pored redovnog proreza pilanske oblovine, orijentirani su i na tanku
oblovinu lišćara i planiraju proizvodnju parketa. Proizvode elemente i komadni
namještaj za Austriju i Englesku, te opremu i namještaj za dječje vrtiće. Poslije
kraćeg zadržavanja u radničkom restoranu produžili smo u Prašnik.


Rezervat šumske vegetacije »Prašnik« proglašen je 1929. god. na incijativu
inž. Ljube Markovića, a potvrđen je 1965. god. Rezervat se nalazi na površini od
53 ha u odjelu 70, na nadmorskoj visini od 96 m. To je sastojina hrasta lužnjaka
sa podstojnim grabom i nešto bukve, starosti 150—300 god. sa 1456 stabala i 26.600
m.´! totalne mase ili 600 m3 po ha, odnosno prosječno po 1 stablu 18 m3 i ako imade
stabala sa 50 m3 drvne mase visine 40 m. Stabla su obzirom na starost jako
oštećena po cerambixu. Prirast se kreće od 3,5 — 4,0 m1 po ha i to je veći kod
hrasta iz niza od onog na gredama.


178