DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Bivši upravitelji i taksatora pod 300 god. hrastom


Iz Praznika smo otišli u šum. predjel Ljeskovača i tu u odjelu 8e pogledali
sjemenska sastojina hrasta lužnjaka staru 120 god. sa 531 m.´i po ha sa sred. promjerom
hrasta 59 cm, i graba 29 cm i visinom od 37 — 41 met. Kod ovog šum.
predjela gospodarskom osnovom ophodnja je produžena sa 140 god. na 160 god.
na površini od 1600 ha.


Iza toga novo izgrađenim šum. cestama po makadam sistemu bez posteljice,
otišli smo u šum. predjel »GREDA-KAMARE« gdje smo isto tako pogledali vrlo
lijepe hrastove sastojine sa jasenom i grabom sa drv. masom od 350 m:> po ha.
Ovdje su nam iznijeli i poteškoće koje imadu uzgajivači oko prirodnog obnavljanja
tih šuma i to:


a) urodi žira su neredoviti i rijetki (oko svake 10 — 12 god.), što otežava pla


niranje sjekova,


b) ugroženost od žirenja svinja, koja uza sva nastojanja šumara nije bilo mo


guće zabraniti okolnim selima Gređani. Covac, Vrbovljani i dr. pošto nisu


usklađeni stavovi s organizacijama društveno političke zajednice (općina


— mjesna zajednica)
Smatramo da bi u tom smislu šum. gosp. »Jos. Kozarac« trebalo poduzeti određene
mjere, a u tome ih treba podržati i znanost i šumarska praksa.
Potom smo produžili u šum. predjel »Babin dol« i oko lugarnice Jablanac
pogledali kulture topola nastalih sadnjom štapova, koje na tom čistom aluvijalnom
tlu dobro napreduju (klon P. deltoides var.) Našu posjetu završili smo u Jasenovcu
gdje nam je u zgradi šumarije priređen lovački ručak, gdje su izmjenjena
mišljenja i utisci.


Autobusom gospodarstva vratili smo se sa puno lijepih dojmova u Zagreb.


Emanuel Vilček, dipl. inž.