DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 92     <-- 92 -->        PDF

BRANKO GAVRANIĆ
dipl. inž. šum.
(1905.—1987.)


Iz plejade starije generacije šumara
tiho shrvan bolovima napustio je porodicu,
i nas njegove prijatelje Branimir
Gavranić, dipl. inž. šumarstva. Polako
se ugasio život toliko dinamična,
jednostavna i skromna čovjeka — jedan
član koji se nesebično zalagao na
poslovima i zadacima u cilju unapređenja
i razvoja šumarske struke, te čuvanje
tradicije i naslijeđenih vrijednosti
prethodnih generacija.


Rođen je 5. 9. 1905. god. u Čazmi, gimnaziju
završio u Sisku, a šumarski
fakultet 1933. god u Zagrebu.


Nakon diplomiranja zaposlio se u Ministarstvu
Šuma i Rada u Beogradu,
zatim kod Direkcije šuma Leskovac. Go


dine 1935. odlazi u šumariju Drvar, za
upravitelja šumarije. Godine 1941. odlazi
u šumsko gospodarstvo Bjelovar u
službu uređivanja šuma, 1943. god. u
šumariju Okučani. U proljeće 1944. godine
odlazi u NOB gdje je djelovao na
području Psunja i Papuka. U NOB-u radio
je na oslobođenim teritorijama na organizaciji
šumarske službe. Nakon oslobođenja
radi na eksploataciji šuma u Okučanima,
god. 1949. odlazi na istu dužnost
u Pakrac. God. 1951. prelazi u manipulaciju
Podgarci eksploatacija šuma
i prerada drva. Nakon kratkog vremena
vraća se u šumsko gospodarstvo Novu
Gradišku, gdje ostaje do 1960. god.
Nakon reorganizacije šumarstva u §R
Hrvatskoj odlazi u Bosansku Gradišku,
gdje vodi eksploataciju šuma. Odlazi u
mirovinu 1. siječnja 1967. god.


Živio je vrlo dinamičnim životom. Bio
je pokretan i snalažljiv, gdje je trebalo,
naš Branimir — Gašo znao je uskočiti.
Nije podnosio nikada prisilu, ako nisu
postojali uvjeti za stručni rad, radije
se uklonio.


Bio je duhovit, pun anegdota i viceva,
vrlo ugodan kozer iako nekada i sarkastičan.
Bio je pošten, živio je isključivo
od svoga rada, skromno i jednostavno.


Umro je 7. 3. 1986. god.
Neka ovaj kratki nekrolog vrati sjećanje
na našega Gasu — Branimira i
neka mu je ovaj pomen ono što mu
pružaju njegovi prijatelji sa kojima je
radio i živio.


Franjo Petrović dipl. inž. šum.