DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Ovih dana »Narodne novine«, OOUR za novinsko-izdavačku djelatnost, Zagreb,
pustio je u prodaju Zbirku pravnih propisa


ZAKON O ŠUMAMA


I DRUGI PROPISI O ŠUMAMA I ŠUMARSTVU
napomene, objašnjenja, sudska praksa


Knjigu je priredio Mr. Krešimir Musa, dipl. pravnik, rukovoditelj Pravne i opće
službe Radne zajednice SlZ-a šumarstva Hrvatske Zagreb, kojem je ovo peta
knjiga namijenjena praktičnoj primjeni u organizacijama udruženog rada i drugim
organizacijama i zajednicama.


U opširnom predgovoru u knjizi (str. V. do XXX) Ante Mudrovčić , dipl. ing.
šum., tajnik Skupštine SIZ-a šumarstva Hrvatske daje pregled dosadašnje zakonodavne
aktivnosti o šumama i pogled na aktualne teme traženja novih rješenja.
Recenzenti knjige su poznati šumarski stručnjaci:


Prof. dr. Slavko Ma tie, Katedra za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta
Zagreb, i


Dr. Đuro K o v a č i ć, rukovoditelj Službe za gospodarenje i uređivanje šuma
Radne zajednice SIZ-a šumarstva Hrvatske.


Knjiga ima 634. stranice (I. do XL. +594), uvez broširan, format 12x17 cm, cijena
23 000.— dinara.


Zbirka sadrži tri dijela, priloge i abecedno stvarno kazalo.


Knjiga je priređena prema stanju propisa 31. prosinca 1987. godine.


Na svojoj 10. sjednici održanoj 29. veljače 1988. godine Izvršni odbor Skupštine
Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske zaključio je da preporuči
svim članovima Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske kao koristan
priručnik ovu zbirku iz koje će na lak način saznati sva prava i dužnosti
koje proizlaze iz Zakona o šumama i imati pri ruci brojne propise koji se odnose
na šume i šumarstvo.


Izvršni odbor smatra da će ova knjiga biti neophodan priručnik svakom stručnom
radniku u šumarstvu od čuvara šuma do glavnog direktora i svim članovima
sahioupravnih organa, pa preporuča organizacijama udruženog rada šumarstva
da narudžbom većeg broja primjeraka osiguraju ovaj priručnik svojim radnicima,
jer je tiskan ograničen broj primjeraka (1 000 kom).


Obzirom na način pripreme ove zbirke i njezin sadržaj, prema mišljenju Izvršnog
odbora, inicijative i prijedlozi za izmjenu Zakona u šumama ne čine ovu
zbirku manje interesantnom, već naprotiv vrlo aktualnom, jer će u raspravama
biti vrlo korisna, a i kada dođe do izmjena, pošto se predlažu tekstualno male
izmjene u nekoliko članova.


Narudžbe se vrše kod izdavača neposredno na adresu:


»NARODNE NOVINE«


OOUR ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DJELATNOST


IZDAVAČKI ODJEL
41000 ZAGREB, Ratkajev prolaz 4


S oznakom za narudžbu broj: 81—667,