DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Do sada smo vrlo malo istraživali oštećenje od ozona, dušičnih oksida
i štetnih organskih spojeva koji uz sumporni dioksid predstavljaju posebno
značajne uzročnike propadanja šuma.


Za polutante je općenito karakteristično da oni ne djeluju samo lokalno,
već se daljinskim transportom prenose i na velike udaljenosti. Stoga je
to i poseban međunarodni problem.


METODA RADA


Tijekom 1987. godine obavljena je procjena oštećenosti šumskih sastojina
u SR Hrvatskoj. Popisom je obuhvaćena i čitava Jugoslovija što predstavlja
naše uključivanje u anketu koja se provodi u većem broju zemalja
Evrope sa svrhom utvrđivanja intenziteta propadanja šuma.


Anketu o »umiranju šuma« pokrenuo je Republički komitet za poljoprivredu
i šumarstvo SRH u suradnji sa istoimenim saveznim komitetom.
Dogovoren je način rada po metodi koju je izradila Komisija Evropske zajednice,
odjel za šume i uzgoj šuma u prosincu 1984. godine. Metoda je prilagođena
našim uvjetima.


Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo povjerio je izvođenje
ankete Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno prof. dr. Branimiru
Prpiću i suradnicima i Sumarksom institutu Jastrebarsko, odnosno
dr. Nikoli Komlenoviću i suradnicima.


Anketa je obavljena tijekom srpnja i kolovoza 1987. godine. Fakultetski
i institutski stručnjaci održali su u svim područjima terenske instrukcije s
popisivačima ankete. Upute su davali prof. dr. Branimir Prpić, dr Nikola
Komlenović, mr. Zvonko Seletković, dr. Petar Rastovski, mr. Milan Glavaš
i dr. Miroslav Harapin.


Osnovna podloga za anketu bilo je postavljanje uzoraka na presjecištu
Gaus-Kriigerovog koordinatnog sustava u mreži 4X 4 km. Svaka ovakva
točka ako padne u šumu predstavlja mjesto popisa stanja oštećenosti šumskog
drveća. Na toj lokaciji koju obilježavamo njenim koordinatnim brojem
obavlja se popis staništa i sastojinskih prilika, izbor 24 stabala i njihov
detaljni opis. Stabla se izabiru na principu centralnih stabala u kutevima
kvadratne pokusne površine sa stranicama 25 m i smjerom sjever, jug, istok,
zapad. Oko svakog centralnog stabla određeno je još 5 stabala što za
četiri ugla daje 24 stabla (4X 6 stabala).


Obuhvaćena su dominantna i nuzgredna stabla iznad 10 cm promjera.
Utvrđene su njihove taksacijske vrijednosti, visinski položaj u sastojini, dužina
žive krošnje, kvalitet vrha, mehaničko oštećenje debla, ispadanje iglica
i lišća, požutjelost, sekundarne mladice, suhe grane te cvjetanje i urod.


Ako je točka pala u mladu sastojinu uzeta su isto tako 24 stabalca. U
ovom radu dajemo osnovnu informaciju oštećenja stabala — osutost lišća
i iglica što se i dosada koristilo u zemljama koje su obavile evidenciju propadanja
šuma. Smatramo da je taj podatak vrlo značajan i da daje dovoljan
podatak za ocjenu stanja.


Kod osutosti (gubitak lišća i iglica) krošnje razlikujemo sve stupnjeve
oštećenja: