DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 14     <-- 14 -->        PDF

dručju oštećeno. Posebno zabrinjava oštećenost lužnjakovih stabala jer smatramo
da su nizinske šume spačvanskog bazena relativno stabilne.


2. Srednje posavsko šumskogospodarsko područje — Nova Gradiška
U ovom području je oko 90% oštećenih stabala što ukazuje na dobro
stanje šuma. Smatramo, međutim, da je oštećenje lužnjakovih stabala u ovom
području veće od 5% i da bi u anketi 1988. godine trebalo postaviti
dopunske točke.


3. Bilogorsko-podravsko šumskogospodarsko područje — Bjelovar
Kao i kod prethodnog područja neoštećenost stabala iznosi nešto manje
od 90"o što dakako ukazuje na dobre zdravstvene prilike. Oštećenost stabala
hrasta lužnjaka je ovdje dosta značajna (24%), a to isto se odnosi i na
poljski jasen (22%).


4. Varaždinsko-međimursko šumskogospodarsko područje — Varaždin
Oštećenost stabala u ovom području je vrlo značajna. Ovo se posebno
odnosi na hrast lužnjak (85%), hrast kitnjak (64%) i pitomi kesten (58%). I
bukva je u ovom području dosta oštećena (28%) što uz prethdone podatke
ukazuje na hitnu potrebu proučavanja uzroka ovakvog stanja.


5. Prigorsko-zagorsko šumskogospodarsko područje — Zagreb
Najoštećenije područje u SR Hrvatskoj. Gotovo svako drugo stablo zagrebačke
regije je oštećeno (oštećenost 48,1%). Najvjerojatniji uzrok ovakvog
stanja je vrlo razvijena industrija regije. Najznačajnije su oštećeni hrast kitnjak,
obična jela, pitomi kesten i bukva. U ovom području potrebno je hitno
istražiti uzroke ovakvog stanja.


6. Sisačko-banijsko šumskogospodarsko područje — Sisak
Oštećenost stabala u ovom području manja je od republičkog prosjeka.
Značajnije su oštećeni hrast lužnjak, pitomi kesten i hrast kitnjak. U ovome
području hrast lužnjak je realno oštećeniji pa je kao i u Novoj Gradišci potrebno
postaviti dopunske točke ankete.


7. Kordunsko-pokupsko šumskogospodarsko područje — Karlovac
I ovo područje je kao i sisačko po stupnju oštećenosti ispod republičkog
prosjeka, odnosno iznosi 23%. Ovdje su oštećenja značajna i iznose za hrast
lužnjak 63%, pitomi kesten 61% i poljski jasen 45%.


8. Goransko-primorsko šumskogospodarsko pođručfe — Delnice
Iza zagrebačkog je ovo najoštećenije područje. Anketa je opravdala bojazan
za zdravstveno stanje ovih šuma. Obična jela je oštećena gostovo 70%,
smreka 38" u, a bukva 28% što ukazuje na vrlo ozbiljno stanje ovih šuma koje
su do nedavno predstavljale mjerilo za zdravost i stabilnost šumskih sastojina.
Razlozi sušenja glavnih vrsta drveća ovog područja su industrijska polucija
te vejrojatno vrlo gust promet koji se odvija na cesti Karlovac—Rijeka.


200