DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 17     <-- 17 -->        PDF

0 1 2 3/4


SR Hrvatska 73.8 18.3 6.0 1.9


Šumska gospodarstva: 1


Vinkovci 75.9 .17.8 4 9 1 4


Nova Gradiška 900 5.9 2.0 2.1


Bjelovar 89.8 8.1 1.9 .2


Varaždin 63.4 26.8 4 6 .2


Zagreb 51.9 38.5 6.6 2 8


Sisak 78.2 146 A.« 24


Karlovac 77.0 17.4 4.3 1.3


Gospić 67.6 17.6 11.5 3.1


Delnk:e 63.3 21.3 9 i 3.9


Buzet 733 20.3 36 .4


Dalmacija


-— —


TUMAČ Izrađeno na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


neoštećeno (0)


malo oštećeno (1)


K S oštećeno (2)


m jako oštećeno i osušeno (3M)


SI. 1 Oštećenost šuma u SR Hrvatskoj u 1987. godini