DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO NOVA GRADIŠKA


Procji sna oštećenosti stabala (%)


Vrsta


UKUPNO (UK)
Quercus robur (Q. r.)
Quercus petraea (Q. p.)
Fagus sylvatica (F. s.)
Fraxinus oxycarpa (F. o.)
OSTALO (OST)


0


90.0


95.0


92.0


96.0


71.0


92.2


1


5.9


4.5


5.0


3.0


10.0


6.3


2


2.0


.5


1.6


1.0


7.0


1.1


3/4


2.1


.0


1.4


.0


11.0


.4


ise -i


98 -I


m


70
68 H


sa
«H
3B -i
28
18


Nova Gradiška
TTTZl.
&ŠŠM
1
m
3/4


UK Q.i>. «.y. F.s. F.o. OSI


vrata drveća