DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO BJELOVAR


Vrsta 0
Procj ena oštećenosti
1
stabala2
(%)
3/4
UKUPNO (UK)
Quercus robur (Q. r.)
Quercus petraea (Q. p.)
Fagus sylvatica (F. s.)
Fraxinus oxycarpa (F. o.)
OSTALO (OST)
89.8
76.0
95.0
94.0
78.0
92.9
8.1
18.0
4.0
6.0
7.0
5.8
1.9
5.0
X,
.0
11.0
1.2
.2
1.0
.4
.0
4.0
.1


Bjelovar« m
2
198 M
98 i
88 m
78
L8
2
58
49 llil 3/4
38
29
13


UK e.r. e.g. F,s. F.O. OSI


vrsta drveća