DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 23     <-- 23 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO VARAŽDIN
Procjena oštećenosti stabala (%)
Vrsta 0 1 2 3/4


UKUPNO (UK) 68.4 26.8 4.0
Quer^us robur (Q. r.) 15.0 72.0 11.0
Quercus petraea (Q. p.) 36.0 52.0 12.0
Fagus sylvatica (F. s.) 72.0 25.0 2.7
Castanea sativa (C. s.) 42.0 42.0 16.0
OSTALO (OST) 83.2 13.5 3,3


UK Q.p. Q.p. F.s. /´ C.s. OST


vrsta drveća