DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 24     <-- 24 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODAESTVO


Vrsta


UKUPNO (UK)
Abies alba (A. a.)
Quercus robur (Q. r.)
Quercus petraea (Q. p.)
Fagus syH´atica (F. s.)
Castanea sativa (C. s.)
Fraxinus oxycarpa (F. o.)
OSTALO (OST)


ZAGREB


0


51.9


37.0


63.0


27.0


56.0


30.0


60.0


63.0


Procjena oštećenosti stabala (%)
1 2


38.6 6.6
9.0 37.0
28.0 3.0
56.0 12.0
38.0 5.0
35.0 30.0
40.0 .0
30.0 4.1
vrsta drveća