DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 86     <-- 86 -->        PDF

OBLJETNICE


JOSIP PANČIĆ
(O 175. godišnjici rođenja i 75. godišnjici smrti)


S imenom — prezimenom Josip P a n č i ć šumari se redovno susreću upoznavajući
dendrofloru, točnije vrste roda Picea. Uz ostale smreke upoznaje i omoriku,
Picea omorika Pančić, vrstu, koju je Pančić otkrio i definitivno determinirao.


Josip Pančić rođen je u selu U grin nedaleko Bribira u Vinodolu 5. travnja
1814. godine u siromašnoj seoskoj obitelji. Školovanje fhu je omogućio stric Grgur,
koji je bio arhiđakon i župnik u Gospiću. U Gospiću polazio je i završio osnovnu
školu, gimnaziju u Rijeci a filozofiju u Zagrebu. 1 Naime, u ono vrijeme
gimnazijsko školovanje trajalo je šest godina a daljne dvije godine bio je studij
za filozofiju nakon čega se moglo nastaviti školovanje u sveučilištu. Filozofiju
je završio šk. god. 1831/32. i, koristeći poznanstvo Mađara suučenika iz riječke
gimnazije, odlazi u Peštu (tada još Budim i Pešta nisu bili sjedinjeni u jedan
grad) na studij medicine. Prvih godina studija pomaže ga stric Grgur, jer nije
htio i vezati se s vojnom stipendijom, a zatim se sam izdržava. To je vjerojatno
i bio razlog, da je diplomirao tek 1842. godine.


Pančić je diplomirao disertacijom iz botanike! Doduše, liječništvo je u ono
vrijeme koristilo ljekovito bilje za liječenje bolesti, ali Pančić raspravlja o »Taxa


1 Tada je u Zagrebu postojala »Regia academica scientarium« s odjelima za mudroslovlje (filo


zofiju) i za pravo. Studij je trajao dvije godine.