DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 87     <-- 87 -->        PDF

logia botanica«, kako glasi njegova disertacija, dakle o sistematici bilja, o osnovnim
pojmovima klasifikacijskih jedinki, o biljnoj vrsti i o tadanjim sistemima.
Ali Pančić u svojoj autobiografiji, pisanoj na bolesničkoj postelji s koje se više
nije ustao, piše, da je još u Gospiću odlazio s jednim stričevim prijateljem, umirovljenim
majorom u lov i tako »sam upoznao i sve ličke ptice, njihovu narav,
let, pjevanje, a ovo kretanje u prirodi utjecalo je i na pravac mojih potonjih
studija«. I, kao što ćemo kasnije vidjeti, proučavanje prirode, posebno botanike
(floristike) bilo je zapravo njegovo životno zanimanje i put koji ga je doveo do
besmrtnosti kao prirodoslovca, i botaničara i zoologa. Uostalom ni Linne ili Rje,
čanin dr Host (osobni liječnik cara Franje II) nisu danas poznati kao liječnici
nego kao botaničari.


Ne našavši poslije diplomiranja minimalne životne uvjete u Fešti prima mjesto
kućnog inoformatora u kući N. Hoffmanna, upravitelja rudnika u Ruckenbergu
u Erdelju, gdje ostaje dvije godine »botanizirajući erdeljske i banatske Karpate
i Mehadiju« kao što je prije botanizirao u okolici Budimpešte.


Iz Banata 1845. godine dolazi na kraće vrijeme u Liku. Vjerojatno, da se uposli
u domovini, ali »pri putu u Zagrebu i u Karlovcu, saznao sam mnogo štošta,
što me nije hrabrilo da u Hrvatskoj živim. Slične sam stvari video i u Lici.
Vladajuće prilike nisu mi bile prijatne«. Nezadovoljan stanjem u Hrvatskoj odlazi
sa svojim herbarijima u Beč i radi u tamošnjem muzeju, gdje je osjetio, »da
mu je u nauci budućnost«. — Međutim u Beču ne ostaje ni godinu dana. U Beču
je upoznao Vuka Karadžića i na njegov poticaj odlazi u Srbiji. Po Vukovoj namisli
za liječnika, ali po Pančićevoj nesumljivo prvenstveno da proučava tamošnju
floru.


U Srbiji Pančić nije bio dobro dočekan usprkos Vukovoj preporuci. Vuk Karadzic,
naime, u Beogradu je imao neprijatelja, pa tek u veljači 1847. dobiva mjesto
liječnika za radnike tvornice stakla u Belici kraj Jagodine. Prije toga tražio
je Uzice, ali je odbijen jer »zna mnogo jezika, mnogo je čitao«! Pančić je doista
bio poliglot: njemaeki je naučio u osnovnoj školi, jer je na području Vojne krajine
njemački bio obavezan jezik i u pučkoj (osnovnoj) školi, latinski i talijanski
u gimnaziji, madžarski u Budimpešti a francuski i engleski po vlastitom htijejenju.
Krajem iste godine premješten je za liječnika — fizikusa u Kragujevac,
gdje ostaje do 1853. godine. Uz liječničke poslove Pančić istražuje floru okolnih
mjesta što nije ostalo nezapaženo te »Društvo srpske slovesnosti« 1853. godine isposluje
Pančdću otsustvo i osigura mu novčanu pomoć za botanička istraživanja u
Istočnoj Srbiji. Iz ovoga vidimo, da se Pančić tijekom ovih šest godina afirmirao
kao prirodnjak te je iste godine po natječaju postavljen za profesora prirodnih
nauka (jestastvenice) na tadašnjem Liceju, kasnijoj Visokoj školi.


Na Liceju predavao je mineralogiju i geologiju do 1880. godine, zoologiju do
1878., a botaniku do lipnja 1887. iako od 1884. kao honorarni nastavnik, jer je
te godine imenovan za člana Državnog saveta. Zani´mljivo je, da je do 1868. godine
na istom Liceju predavao i agronomiju, dakle osposobljavao prve poljoprivredne
stručnjake u Srbiji. Kada je Licej pretvoren u Veliku školu«, Pančić je
šest puta biran za rektora (1866., od 1888. do 1872. godine).


Pančić je utemeljitelj prirodoslovnog »fakulteta« na Visokoj školi osnovavši
kabinete za botaniku, za zoologiju i mineraloško-geološki te Botanički vrt (baštu)
bez kojeg, naglašava Pančić, ne može biti prave nastave iz botanike. Botaničkom
vrtu poklonio je i posljednje dane i sate svoga života, jer je s bolesnič
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 88     <-- 88 -->        PDF

ke postelje diktirao, na latinskom jeziku, opis »Botaničke bašte u Beogradu« odnosno
»Regius hortis botanicus Belgradensis«. Pančić se nije zadovoljio samo kabinetskom
nastavom i da omogući studentima odlazak na teren kod vlade je osigurao
sredstva, da su svake treće godine studenti mogli obilaziti pojedine krajeve za zornu
obuku iz botanike i zoologije. Inače Pančić je svako ljeto iskoristio za istraživanje
flore Srbije, Crne Gore, a odlazio je i u Bugarsku. Za svoje predmete napisao
je i udžbenike od kojih samo onaj za agronomiju nije bio izdan tiskom. Kako su
studenti prihvaćali Pančića kao nastavnika i čovjeka neka posluži primjer bakljade,
koju su studenti priredili prilikom imenovanja za člana Državnog saveta,
kada ih je sa 120 upaljenih baklji došlo pred njegov stan i otpjevali »Gaudeamus
igitur«.


Pančić je surađivao i sa inozemnim znanstvenicima, pa je tako u cilju istraživanja
ortoptera 1880. godine putovao s Dr. Brunnero m iz Beea u Bugarsku,
a u suradnji s prof. R. de V is i a n i j e m u Mlecima 1862. godine izdaje
»Plantae serbicae aut nove«. Još prije, 1860. godine, ustupa prof. Visianiju nekoliko
prinova flore iz Srbije, koji ih obrađene objavljuje u Mlecima pod naslovom
»Plantarum serbica Pemptas«. ltd.


Njegova briga za boljitak naroda očituje se i u tome, što se osnutak »Srpskog
društva za poljoprivredu« (1868. godine) kao i osnivanje »Društva srpskih
lekara« ima u velikoj mjeri pripisati Pančiću, kako piše njegov suvremenik i
učenik 2. J. Jurišić, kustos Botaničkog kabineta.


Iz bibliografije Pančića, koju je u cijelosti (ne samo tiskane nego i u rukopisi
ostale radove) dao B. Šulek navodimo samo


Šumsko drveće i šiblje u Srbiji (1871),


Proizvođenje šume (1872),


Eine neue Conifera in den ostlichen Alpen, Beograd, 1876, i


Omorika nofa fela četinara u Srbiji, časopis Težak, 1886.


»Nova fela četinjača« je omorika, Pančićeva omorika (Picea omorika Pančić).
Za nju je Pančić prvi puta saznao 1855. godine putujući po Užitkom okrugu,
ali mu nitko nije mogao pokazati to drvo. Deset godina kasnije, 1865., dosjeti
se, da zamoli vlast, da za srpsku Veliku školu sa Tare i Zlatibora, dakle iz Užičkog
okruga, naredi slanje grančica svih vrsta četinjača. I dobio je traženo, grane
tise, jele, smreke, dva bora i — omorike. Međutim grane su bile bez češera, pa
ni potpuna identifikacija nije bila moguća. Proći će 12 godina, dok ne ugleda
stabla omorike na ekskurziji s četiri učenika i to u selu Zaovine.2 Tu je sreo i
čovjeka, koji je prije 12 godina ubrao one dvije grane s omorike. Tako je utvrđen
jedan lokalitet, a da je omorika doista nova vrsta proći će još koja godina.
Misao, da je do tada nepoznata omorika tj. nova vrst četinjača nailazila je na
protivnike kao u prof. Griesebacha iz Gottingena i prof. Purknijea iz Bjele. Nakon
razaslanja spomenutog spisa »Eine neue Conifere...« (tiskanog u svega 100
primjeraka) i primjeraka grančica i češera omorike, konačno je priznata omorika
kao posebna vrst četinjača. Posebno priznanje Pančiću objavljeno je 1884. godine
i u londonskom časopisu »The Gardeners Chronicle«.


Omorika nije jedina vrst koju je Pančić pronašao i opisao. Ima ih oko stotinu
od kojih mnoge nose i njegove ime.


2 Selo Zaovine nalazi se na granici Bosne i Srbije udaljene oko tri sata od Všžegrada a ni
kilometar od brda na bosanskoj strani Gostilje, gdje se također nalazi sastojina Pančićeve omorike.


275
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 90     <-- 90 -->        PDF

DVADESETA GODIŠNJICA VELEBITSKOG BOTANIČKOG VRTA


Botanik dr. Fra n Kušan , kao profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, osnovao je dva botanička vrta. Jedan je u Zagrebu,
danas pod nazivom Botanički vrt ljekovitog i otrovnog bilja »Fran Kušan«, a
drugi je Velebitski botanički vrt. Velebitski botanički vrt prema zamisli Frana
Kušana »... u prvom redu služiti će upoznavanju flore i vegetacije Velebita i to
ne samo u svrhu populariziranja naše flore uopće, nego i za znanstvena istraživanja.
Osobito će se pozornost posvetiti ispitivanju životnih zahtjeva rjeđih i u-


Pogled na botaničku stanicu i vrt u Modrić docu, livade, klekovinu bora,


šume u rezervatu i vrh Veliki Zavižan (1677 m) sasvim u pozadini. Kućica


u Vrtu je hrastova brvnara, koju je u Turopolju kupio i Vrtu poklonio prof.
Fran Kušan 1968. godine.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Sto više i jedan rod: Pančićia serbica Vis. Ne samo to. Nego, piše 2. J. J liri
š i ć, »celokupna terminologija jestvastvenička, a naročito botanička, delo je
njegovo« (odnosi se na terminologiju na srpskom jeziku).


Život Josipa Pančića ugasio se 24. veljače po Julijskom a 7. ožujka po Gregorijanskom
kalendaru 1888. godine u prisutnosti njegovih najbližih suradnika,
iako je »-tijelo bilo već (prije) mrtvo«, kako je sam govorio. Posljednje riječi koje
su prisutni čuli bile su o Srpskoj akademiji nauka. Nije mu bilo dano da, kao
predsjednik, prisustvuje prvoj svečanoj sjednici Akademije, ali je poslao
poruku i oporuku u kojoj kaže: »Neka se naša Akademija u svim svojim
radovima rukovodi samo istinom i strogo naučnom djelatnošću i neka se nikad
ne provodi za kojekakvim vjerovanjima i strujama, koje kad d kad vreme ili socijalne
prilike na površinu iznesu«.


»Pančić je umro kao siromah, jer on za svoj rad nije tražio druge nagrade do
visokog zadovoljstva koje je dobi jao od samoga rada« (2. J. Jurišić, str. 194.). Dodajemo
i priznanje kao orden sv Save I. reda, predsjednik Srpske akademije nauka,
član Itegia societas botanica ratisbonensis, dopisni član JAZU-a, ugarske akademije
nauka, itd., itd. Obilata je i bibliografija o Pančiću, kako pokazuje Katalog
bibliografije jugoslavenske periodike Jugoslavenskog leksikografskog zavoda »Miroslav
Krleža« u kojem je do 1945. godine zabilježeno 162 naslova. Od poslijeratnih
bilježimo Zbornik radova sa Simpozija^ održanom na Dobru Šumarskog fakulteta
u Beogradu na Goču 1971. godine prigodom 100-godišnjice Pančićeve knjige
»Šumsko drveće i šiblje u Srbiji«.


Pančić je umro i bio pokopan u Beogradu. Poslije rata posmrtni ostaci preneseni
su na Kopaonik, na planinu na kojoj je bio 18 puta, a posljednji put dvije
godine prije smrti, dakle 1886. godine, kada je sudionicima rekao »Mislio sam da
Kopaonik potpuno proučim, ali eto ne stigoh, na vama ostaje da dovršite što ja
započeh« (Jurišić, str. IDS.).4


Oskar Piškorić


.-


5 Simpozij povodom stogodišnjice knjige J. Pančića »Šumsko drveće i grmlje Srbije« održan
je od 1. do 4. listopada 1971. godine a izvještaj o njemu nalazi se i u Šumarskom listu br. 11—12/1971.


* Za pisanje ovog prikaza posebno su korišćeni radovi — članci:
1. M M—ć: Prof. Dr Josip Pančić. Glasnik Hrvatskog prirodoslovnog društva, 1888. godina,
str. 170—175;
2.2. J. Jurišić : Dr Josip Pančić, Biografska skica. Geološki anali Balkanskog poluostrva,
Tom I, Beograd 1889., str. 170—195.;
3. B. S u 1 e k : Dr Josip Pančić. Ljetopis JAZU za god. 1889., str. 132—165;
4. M. Obradovi ć Ličanin : Omorika Picea, omorica Pančić. Sum. list, 1893., br. 8—9.,
str. 311—316;
5. Dr V. Vouk : Josip Pančić. Prigodom pedesete godišnjice smrti. »Priroda«, 1938., br. 3.,
str. 65—71.
276