DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*49 (497.13) Šum. list CXII (1988) 195


PROPADANJE ŠUMA U SR HRVATSKOJ


Branimir PRPlC, Nikola KOMLENOVIC i Zvonko SELETKOVlC*


SAŽETAK: Tijekom 1987. godine obavljena je procjena oštećenosti
šumskih sastojina u SR Hrvatskoj. Kao osnova poslužila je
metoda Komisije Evropske zajednice, Odjel za šume i uzgajanje šuma.
Iz rezultata popisa oštećenja proizlazi da je zdravo 74% stabala,
slabo oštećeno 18´;n stabala, a srednje i jako oštećeno 8% stabala.
Na prvom mjestu po oštećenosti nalazi se jela sa 72%, zatim pitomi
kesten 44%, hrast lužnjak 38%, poljski jasen 35%, hrast kitnjak
28%) i obična bukva sa 19% oštećenih stabala. Četinjače u Hrvatskoj
su oštećene preko 55%, a listače nešto manje od 23Vo. Najveća
oštećenost utvrđena je na području Zagreba (48%), Delnica (35%),
Gospića (32%) i Varaždina (32%), a najmanje na području Bjelovara
(lOVo) i Nove Gradiške (10%). Ustanovljeno je da su više oštećena
stabla u većim visinama i na južnim ekspozicijama.


Ključn e riječi : oštećenost šumskih sastojina, SR Hrvatska,
procjena.


UVOD


Prema podacima koji proizlaze iz najnovijih šumskogospodarskih osnova
i programa za gospodarenje šumama iz 1987. godine šume i šumska zemljišta
u SR Hrvatskoj zauzimaju 1 844 568 ha, što čini 35% ukupne površine Republike,
odnosno 22% površine svih šuma u Jugoslaviji. Ukupna drvna zaliha
u šumama iznosi 298 080 800 m3, godišnji prirast 8 224 100 m3 te godišnji sječivi
etat 6 179 972 m3.


U privrednom smislu ovaj prirodni resurs bitan je faktor cijelog kompleksa
šumarstva, prerade drva i prometa. On ima veliki značaj za nacionalnu
ekonomiju.


Sume su jedno od najsnažnijih prirodnih bogatstava i sa stanovišta općekorisnih
funkcija koje utječu na prirodnu okolinu i na uvjete života i
rada u njoj.


Propadanje pojedinih stabala i grupa šumskog drveća pa i čitavih sastojina
poznato je iz povijesti šumarstva. Još u prošlom stoljeću »Šumarski
list« bilježi sušenje hrasta lužnjaka (1885). U prvoj polovici ovog stoljeća zabilježena
su obimnija sušenja hrasta lužnjaka i nizinskog brijesta, zaitm su


* Prof. dr. Branimir Prpić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr. Nikola Komlenović, Šumarski institut Jastrebarsko
Mr. Zvonko Seletković, Šumarski fakultet, Zagreb
195