DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 98     <-- 98 -->        PDF

D. Kiš: Park danas (s osvrtom na povijesnu
poruku parkova Opatije),
In memoriam TRUDI FURAC (1923—
1987), višegodišnjem šefu Odsjeka za uređenje
grada Zagreba pri Skupštini grada
Zagreba.


Kao i u ostalim brojevima i u ovom
je slika (grafika) M. P o k r i v k e, ovog
puta relativno velike kuće iz hrastovih
planki u Pokuplju sagrađenioj u prvoj
polovici ovog stoljeća, koju je novcem
zarađenim u Americi sagradio Ivan Đumbir-
Radulić.


Objavljen je i Progra m organizirane
općedruštvene dugoročne aktivnosti,
uređenja i zaštite pejzaža te urbanih, turističkih
i drugih zona Jadranskog prostora
elementom zelenila Društva »Prijatelji
Jadrana«.


Pod naslovom »Seminar o njezi drveća
(stabala) — 12. lipnja 1987.« doni


jeta je Uvodna riječ Viktora Vachert a
iz Niirnberga i »njega stabala« u praksi
bez navoda, da su predavanja na Seminaru
održana na Šumarskom fakultetu, kojom
je prigodom goste pozdravio dr Mato
M i k i ć, predsjednik Skupštine grada
Zagreba.


RO VRTLAR iz Dubrovnika dala je
»pregled proizvodnje sadnog materijala
jesen-proljeće 1987—1988« u kojem se nalazi
29 vrsta stablašica, 62 vrste grmova,
14 vrsta palmi, 26 vrsta perena i 10 vrsta
penjačica — padačica. Dakako, da su to
vrste za uvjete sredozemne klime, ali neke
su uzgojene i kao lončanice. Smatramo
upitati zašto je lovor stavljen u grmo
popis trajno aktualnim iako se možemašice,
kada je to vrsta koja može biti i
stablo 15 m visoko.


Oskar Piškorić
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 99     <-- 99 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA


ZAPISNIK


15. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 26. veljače 1988. godine u Zagrebu.
Prisutni: Dr. Đuro Kovačić, prof. dr. Branimir Prpić, mr. Vladimir Bogati, dipl.
inž. Slavko Sarčević, dipl. inž Alojzije Frković, dipl inž. Nadan Sirotić, dipl.
inž. Vera Ivančić, dipl inž. Adam Pavlović, dipl. inž. Ivan Maričević i Vlatka
Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja inventurne komisije s 31. 12. 1987. g.
b) Prijedloga Završnog računa za 1987. godinu.
c) Izvještaja Odbora samoupravne kontrole.
3.
Razmatranje i usvajanje Prijedloga Programa rada za 1988. g. i Finacijskog plana
za 1988. godinu.
4.
Pripreme za održavanje 93. Skupštine Saveza — utvrđivanje mjesta održavanja,
datuma i dnevnog reda. Imenovanje radne grupe, koja će u skladu Statuta obaviti
pripreme za Skupštinu.
5.
Informacija o aktivnostima u vezi rasprava o ustavnim promjenama.
6.
Informacija o Nacrtu prijedloga za donošenje Zakona o lovstvu.
7.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik s 14. sjednice usvaja se bez primjedbi.


Ađ. 2.


Vlatka Antonić i Ivan Maričević, govore o važnijim pitanjima i rješenjima
sadržanim u izvještaju Inventurne komisije i Prijedlogu Završnog računa
za 1988. godinu.


Adam Pavlović , predsjednik Odbora samoupravne kontrole pročitao je
izvještaj o radu i prijedlogu Odbora.


Izvještaj Samoupravne kontrole Saveza društava inženjera i tehničara šutaarstva
i drvne industrije Hrvatske


O izvršenim pregledima materijalno-financijskog poslovanja u vremenskom
razdoblju od održane 10. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, održane 24. veljače 1987. godine do


26. veljače 1988. godine.
Samoupravna kontrola radila je u sastavu: Pavlović Adam, Mrđenović Stevo
i Momčilović Bogdan.