DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 57     <-- 57 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESIONAL PAPERS


UDK 630*28 (Robinia pseudoacacia L.)
Sum. list CXII (1988) 351


BAGREMOVA ŠUMA KAO ISPAŠA ZA PČELE


»uro RAUŠ, Joso VUKELIC i Željko SPANJOL*


SAŽETAK: U radu autori donose opći pregled na bagrem (Robinia
pseudoacacia L.) kod nas i u svijetu. U sklopu toga posebno
se razmatra važnost bagrema za pčelarstvo. Poznato je da je bagrem
vrlo medonosna vrsta koja daje obilno nektara, a malo cvjetnog
praha. Od bagrema se danas u Jugoslaviji dobiva 150 vagona,
ili 25 posto ukupno proizvedenog meda. Zbog takve važnosti bagrema
za tu granu naše privrede, u radu se iznose ideje koje bi
(putem selekcijskog oplemenjivaiija i osnivanjem kombiniranih ispasišta)
dovele do znatno veće produkcije meda.


OPĆENITO O BAGREMU


(Bagrem je u Evropu prenio Robin, po kojem je dobio i ime. Godine
1601. prvi bagrem zasađen je u Parizu. Odatle se, zahvaljujući svojim ekološko-
uzgojniim svojstvima vrlo brzo proširio po cijeloj Evropa. U početku
je uzgajan isključivo kao parkovnd element, a poslije je postao i vrlo pogodna
vrsta za pošumljavanje obešumljenih terena, pijesaka i bujičnih područja.
Posebno veliku ulogu odigrao je u SSSR-u (srednja Azija, Ukrajina,
Kavkaz i Krim) i u panonskim zemljama, gdje je postao jedan od važnijih
šumskih vrsta.


Na svom putovanju od zapada na istok bagrem je dospio rano (1710—
—1720) u Mađarsku, gdje je godine 1820. kao šumsko drvo zasađen na mađarskoj
pusti (V a d a s, 1914). Bagrem je ovdje trebao narednih desetljeća
pronaći svoju drugu domovinu. Dotada su se za pošumljavanje pjeskovitih
tala uzimale vrbe, topole i obični bor.


Na Deliblatskim pescima (južni Banat) pošumljavalo se od 1828, ali se
tek 1853. u bagremu vidjelo prikladno drvo za vezivanje pijesaka.


U Francuskoj je nastao prvi rad o bagremu kao šumskoj vrsti, iako
se dugo opirala osnivanju bagremovih kultura. Godine 1911. Društvo poljoprivrednika
Francuske raspisalo je nagradu za najbolju monografiju o bagremu,
a održavaju se i prvi međunarodni stručni skupovi o toj vrsti.


Iako je u Rumunjskoj već prije bio poznat i cijenjen, bagrem je tek
1864. godine unesen kao šumsko drvo. Zanimljiv je put kojim je u 18. sto


*
Prof. dr. Đuro Rauš, Šumarski fakultet, Sveučilište Zagreb, Šimunska cesta 25
Mr. Joso Vukelić, dipl. inž., Šumarski fakultet, Sveučilište Zagreb, Slimunska
cesta 25
Željko Spanjol, dipl. inž., Šumarski fakultet, Sveučilište Zagreb, Šimunska
cesta 25.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ljeću dospio u Rumunjsku, Bugarsku i Makedoniju. Prema Drace u (1926)
nije dospio iz Zapadne Evrope preko Austrije i Mađarske, već iz Turske.
Drži se da je Carigrad u 18. stoljeću bio centar iz kojeg se bagrem širio.
Kao dokaz navodi se rumunjsko ime za bagrem — salcem, što je turska
riječ, a znači »grozd«.


Ipak, najrasprostranjenije kulture bagrema nalaze se u to vrijeme u
Mađarskoj, i 1910. zauzimaju 155.536 k.j., odnosno 1,19 posto ukupne površine
ove zemlje. Drži se da desetak godina kasnije u francusko-njemačkom
području bagremove kulture zauzimaju oko 50.000 ha, u rumunjsko-
mađarskom 123.000 ha, a u ostalom dijelu Evrope oko 30.000 ha, te se
zaključuje da je 300 godina nakon prve pojave bagrema u Evropi i 150
godina nakon primjene bagrema kao šumskog drveta najmanje 200.000 ha
tla u Evropi pod njegovim kulturama. Osim povoljnih biološko-ekoloških
svojstava bagrema njegovu širenju pridonijela je i osobina da izvanredno
odgovara potrebama manjih posjednika, pa je s pravom nazvan »hrast siromašnih
«, a na početku ovog stoljeća u Mađarskoj je, na primjer, držan
za nacionalno drvo.


U Sovjetskom Savezu ima oko 144.000 ha bagremove šume. Bagrem je
posebno čest u Moldaviji i na nekim dijelovima južne Ukrajine. U srednjoazijskim
gradovima i selima ima važnu ulogu u gradnji parkova.


U Saveznoj Republici Njemačkoj bagremove šume pokrivaju oko 3000 ha.
U Njemačkoj Demokratskoj Republici također je oko 3000 ha pod bagremovim
šumama. Uspješno su pošumljeni erodirani napušteni površinski
iskopi mrkog ugljena.
U Socijalističkoj Republici Rumunjskoj ukupna površina bagremovih šuma
je oko 191.000 ha. Tu je centar pješčara Calafati, gdje se mogu naći najveće
i najkvalitetnije bagremove šume Evrope.
U Socijalističkoj Republici Cehoslovačkoj ima oko 28.000 ha bagremovih
šuma. Najčešće su u južnoj Moravskoj, u srednjoj Češkoj i u južnim dijelovima
Slovačke.
U Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ima oko 50.000 ha
bagremovih kultura. Dalje širenje planira se na Deliblatskoj peščari.
U Republici Južnoj Koreji zasadili su ga na 1,017.000 ha primarno radi
ogrjeva, zaštite od erozije i dobivanja stočne hrane iz lišća. Zbog toga je
vrlo raširen na poljoprivrednim površinama.


U Narodnoj Republici Bugarskoj najraširenija je egzota. Ima vrlo važnu
ulogu u obnavljanju i sadnjih novih šuma. Ukupno zauzima oko 73.000
ha, što čini 2,3 posto površine svih šuma.


U Francuskoj prema evidenciji postoji 100.000 ha bagremovih šuma (1979.
god.). Posebno je raširen u trokutu Paris-Lyon-Belfort.


U Narodnoj Republici Kini prvo su sadili bagrem između 1900—1918. na
poluotoku Šantung, a danas se već vrlo raširio. Raste općenito između geografskih
širina 23°—46° i istočnih paralela dužine 86°—124°. Najbolje uspijeva
na nadmorsMm visinama od 400 do 2100 m u sjevernoj Kini, ali preživi
i na visini od 2100 m (u sjeverozapadnoj Kini). Cilj zasađivanja prvenstveno
je dobivanje građevinskog drva, ogrjeva, zaštita od erozije, stočna hrana i
prikupljanje otpalog lišća. Veoma je čest u drvoredima za zaštitu od bočnih


352
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 59     <-- 59 -->        PDF

vjetrova na putovima i u manjim šumarcima između obrađivanih poljoprivrednih
parcela. Godišnje sade oko 10,000.000 sadnica. Dobro aklimatizirani
bagrem ima vrlo važnu ulogu u poljoprivrednom zaštitnom pošumljavanju,
kao zaštita protiv erozije.


U Argentini ima oko 3000 ha bagremovih šuma. U toj zemlji postoje
bagremove šume koje se zalijevaju.
U Španjolskoj je oko 3000 ha pod bagremovim šumama.


Prema tablici 1. na svijetu umjetno posađene bagremove šume povećane
su s 337.000 na 1,883.000 ha između 1958. i 1978. godine. Bagrem je
najrašireniji u Južnoj Koreji, Mađarskoj, Sovjetskom Savezu, Rumunjskoj,
Francuskoj, Bugarskoj, Jugoslaviji. Značajnije je raširen i u NR Kini. Prema
podacima bagrem poslije eukaliptusa i plemenitih topola zauzima treće mjesto
među brzorastućim vrstama.


Bagrem je kod nas najrasprostranjeniji u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, gdje
dolazi na raznim tipovima tala, koja pokazuju i jasnu klimatsku zonalnost,
od raznih tipova pseudogleja, smeđih tala do vlažnih crnica.


Klima sjeveroistočne Hrvatske karakterizira temperaturni srednjak od
10,1 do 10,8° C, dok je srednja godišnja količina oborina od 622 do 733 mm,
i ona pada idući od zapada prema istoku.


Raširenost bagrema (u 1060 ha)
Tablica 1.
Zemlja 1958 1978
Mađarska 201 268
Rumunjska
Francuska
35
30
191
100
Bugarska
Sovjetski Savez
25
40
73
144
SR Njemačka 3 3
Njemačka DR 3 3
Cehoslovačka 28
Jugoslavija 50
Južna Koreja 1017
Argentina
Španjolska
3
3
UKUPNO: 337 1883


Bagrem je heliofilna vrsta, tj. za razvoj mu je potrebno mnogo svjetla.
Lista pokraj travnja ili na početku svibnja, a cvate obilno, i to polovicom
svibnja.


Bagrem ima vrlo kvaliteto drvo (a time i široku primjenu), brz rast,
veliku izdanačfcu sposobnost, male zahtjeve prema zemljištu. Dobro vezuje
rastresito zemljište svojim bogatim i bujnim korijenjem.


Bagrem je naša najmedonosnija biljka, s proizvodnjom blagog, ugodnog,
gotovo bezbojnog i vrlo kvalitetnog meda.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Od štetnika i bolesti bagrem ne stradava znatno. Veće štete mladim
kulturama (1—5 godina) može nanijeti tak jesenska divljač i zečevi guleći
im koru, te sitni glodavci, poput miševa i voluhariica, koji prave štetu na
korijenu bagremovih stabala.


Najvažnije štetočine: Postoji značajan broj štetnih insekata, od kojih
najveće štete čini Magacyllene robiniae. Chalepus dorsalis napada listove bagrema
u rano proljeće. Potkraj ljeta, u ranu jesen teško oštećeni primjerci
bagrema izgledaju tako kao da su vatrom oprženi, te imaju znatan zaostatak
u prirastu drvne mase. Također je važna štetočina Ecdytolopha insiticiana.
Taj insekt napada samo mlade grane, grize njihovu unutrašnjost i na njima
pravi svoja gnijezda, kućište duljine 3—8 cm.


Najštetniji parazit među gljivama je Fome s risus . Cesto prati u širenju
Ecdytolopha insiticianu, posebice na starijim primjercima.
U mladim šumama osobito je osjetljiv na klorozu i na nakrivljenost
mladica.
Srednje je otporan prema smrzavanju.
Zbog tanke kore i plitkog korijenja osjetljiv je na šumske požare, posebno
u mlađim šumama.


Posebne osobine: U čvorovima na korijenju (simbioza) nalaze se nitrofilne
bakterije, koje povećavaju koncentraciju dušika u tlu. Bagremovo otpalo
lišće brzo se raspada, te pri tome oslobađa u vodi rastvorljive nitrate,
u sklopljenoj, gustoj šumi oko 60 kg/ha na godinu, koji druge biljke lako
mogu iskoristiti. U šumama starosti 16—20 godina porast koncentracije dušika
u gornjih 50 cm sloja tla iznosi oko 590 kg/ha. Istodobno, u šumama
starosti 5—10 godina takav prirast nije primijećenn. Usprkos tome utjecaj
bagrema na sekundarne biljke većinom se ostvaruje odbacivanjem velike
količine dušika u prehrambeni lanac tip pridruženih biljaka putem otpalih
grana i lišća bagrema, a ne toliko neposredno zbog porasta koncentracije dušika
u samom tlu. Količina dušika koja ulazi u prehrambeni lanac sekundarnih
biljaka procjenjuje se na oko 50 kg/ha, što je oko dva puta više od
količine u drugim tipovima šuma. Vrste drveća posađene ispod bagremovih
brže rastu nego bez bagremova gornjeg sloja, što. se objašnjava velikom unesenom
količinom dušika u njihov prehrambeni ciklus.


Krošnju i izdanke bagrema divljač rado konzumira. Stoga bagrem može
imati važnu ulogu u povećavanju kapaciteta divljači u šumama.


OSNIVANJE BAGREMOVIH KULTURA U NAŠOJ ZEMLJI


O problematici podizanja bagremovih kultura i o njegovoj upotrebnoj
vrijednosti nalazimo detaljne podatke kod Griinwald a (1915), Petra čića
(1935, 1945) , H anz 1 a (1961), Pi skori ća (1951), Miloševića-
Bravinca (1955). Lončara (1951), Španovića (1947) i drugih autora,
(vidi Ra uš i dr. 1987).


Budući da se bagrem lako podiže i obnavlja, vrlo brzo raste, dajfe
tehničko i ogrjevno drvo odlične kvalitete, te svojim razgranatim žiljem odlično
veže sipke terene, to je njegova sadnja i upotreba u nas vrlo velika:
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 61     <-- 61 -->        PDF

On se upotrebljava za podizanje živih ograda, za drvorede, za parkove, za
zaštitu od vjetra, za zaštitu od bujica, od klizanja, spuzavanja i utiskivanja
zemlje, za vezanje živog pijeska (Deliblatski i Đurđevački pijesci) i dr.


S obzirom na njegovu znatnu rasprostranjenost u nas, veliku medonosnost
i kvalitetu meda, svakako je jedna od najvažnijih medonosnih vrsta
za pčelare.


Dakle, saditi se može na svakom onom mjestu koje nije iskorišteno za
druge svrhe, gdje su šumske nestale i gdje se uviđa potreba da se podignu, a
odgovaraju mu prirodni uvjeti (klima, tlo). Bagrem je mnogo značio prije,
a d danas, posebno za seljačka gospodarstva. T. Španović (1947) piše: »Njegovo
podizanje i gajenje ima zato naročito značenje za seljačka gospodarstva,
jer ona od njega dobivaju potrebno tehničko i ogrjevno drvo. U krajevima
siromašnim šumama, mnogi seljaci sade bagrem na svaku stopu svoje slobodne
zemlje koje ne mogu iskoristiti za sijanje poljoprivrednih usjeva ili za
druge ciljeve: pred kućom, u dvorištu, u ogradama, u drvoredima ili na
pašnjacima.«


Bagremovo drvo, posebno njegova srž, ima izvanredne tehničke osobine
i čvrstoću, elastičnost, tvrdoću d trajnost, što omogućuje mnogostruku tehničku
primjenu. Drvo je pogodno za gradnju na suhom, u vodi i u zemlji.
Telefonski, telegrafski i električni vodovi i šipovi u zemlji traju više i od
jedne druge vrste drveća. Za razliku od ostalih vrsta drveća koje se upotrebljavaju
kao rudničko drvo, podupirači od bagremova drveta po kvaliteti
su mnogo ispred ostalih. Od njega se izrađuju stupovi, kolje i pritke za
voćke, vinograde, hmelj, upotrebljava se za izradu željezničkih pragova, u
brodogradnji, za krovne konstrukcije, razne vrste stupova, za grede, za dovratke
i prozorske okvire. Deblje drvo može se piliti u daske. Također se
upotrebljava u kolarskom zanatu, u stolarsitvu pri proizvodnji određenih
dijelova namještaja, naročito onih koji su izloženi vlazi i jačem opterećenju.
Bagremovo drvo dobro se obrađuje i polira. Kao ogrjev bagrem razvija veliku
toplinu i dobro gori. Njegova ogrjevna snaga jednaka je bukvi, ili je još
bolja od nje.


U prošlosti bagrem je uzgajan isključivo u parkovima kao hortikulturna
vrsta,: a ni danas nije izgubio to značenje zbog svog dekorativnog izgleda
krošnje, debla, obilne cvatnje i dr. Postoje mnogi varijeteti i oblici koji se
upotrebljavaju kao ukrasne biljke, a razmnožavaju se kalemljenjem, kao što
su: Robinia pseudoacacia var. semperflores Carr. (cvjeta više puta u toku
ljeta), Robinia pseudoacacia var. pyramidalis Pep. (uskoga čunjastog habitusa),
Robinia pseudoacacia var. umbraculifera D. C. (s okruglom krošnjom),
Robinia pseudoacacia var. monophyla Kirch, (lišće jednostavno ili složeno u
nekoliko krupnih listića), Robinia pseudoacacia var. decaosneana Carr. (cvjetovi
svjetloružičasti), Robinia pseudoacacia var. inermis D. C. (bez bodljika)
i dr.


Danas se bagremove sastojine podižu isključivo umjetno, i to sadnjom
sadnica i svjetvom sjemena. Sadnja sadnica mnogo se više primjenjuje zbog
mnogih prednosti sadnica nad sjemenom. One se lako primaju, lako i brzo
tjeraju, nisu toliko osjetljive prema biotskim i abiotskim utjecajima. Sjeme
ima tvrdu ljusku pa teško i nejednolično> niče. Zbog toga se prije sjeltve mora
močiti u vodi 24 sata. Mlade su biljčice vrlo osjetljive, zahtijevaju veću njegu.
pa time i veće troškove.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Bagrem dobro uspijeva na staništima graba, kitnjaka, sladuna i cera,
a i na staništvu crnog jasena ti bjelograbića i na staništu ornog bora, ali i ma
mjestima gdje je zemljište očuvano i mije ekstremno suho. U bagremarima
javlja se specifična prizemna flora: Festuca sp., Bromus sterilis (otvorenije
sastojdne), Sambucus nigra, Galium aprine, Charrophyllum bulbosum, Vrtića
dioica, Lactuca guercina i dr. (nešto Sklopljene sastojine). Vidimo da
pridolazak pojedinih vrsta uvjetuje količina svjetla i bogatstvo tla mineralnim
hranivima, posebice dušikom. Sve su te vrste nitrofilne. Prizemna vegetacija,
bagremovih šuma upozorova na veliku sličnost s vegetacijom požarišta
i ruderalnom vegetacijom, koja je daleko od prirodnog sastava šuma.
Bagrem ne -treba podizati na dobrim terenima, koje treba prepustiti autohtonim
vrstama ili pak poljoprivrednim kulturama, već njime treba osvajati
loše terene gdje će doći do izražaja njegova pionirska uloga i velika sposobnost
vezanja i meldoriziranja zemljišta.


Za sadnju medonosnih bagremovih šuma dolaze u obzir medonosne i
takozvane dvonamjenske vrste bagremova. U Mađarskoj postoji pet vrsta
oplemenjenih bagrema za pčelarske primjene: »Rozsazsin — AC«, (ružičasti
AC tip), »Debreceni-2« (debrecinsfci br. 2), »Halvanyrozsaszim« (svjetloružičasti),
»Debreceni 3—4« (debrecinski br. 3—4) i »Matyusi 1—3« (maćuški br.
1—3), zatim postoji pet dvonamjenskih oplemenjenih vrsta i za šumarske
i za pčelarske potrebe: »Zalai« iz županije Zala), »Kiskunsagi« (iz ravnice
Kiskungsag), »Csaszartoltesi« (iz predjela Ssaszartoltes), »Egylevelu« (jednolisni)
i »Vati — 46 (iz mjesta Vat. br. 46), Halmagy, 1975).


Iz specijalno pčelarskih razloga smatramo potrebnim podizanje dvaju
tipova bagremovih namjenskih šuma. Jedna vrsta je predviđena od pčelarskih
oplemenjenih vrsta bagremova na ravničnim terenima i dobrim tlima,
a drugi tip namjenskih šuma trebao bi se sastojati iz dvonamjenkih oplemenjenih
vrsta na povoljnim terenima. Za sadnju novoosnivanih šuma nakon
dubokog oranja preporučljivo je zasaditi mladice propisanih dimenzija u
mreže od 2,5 x 1,0 m.


BAGREM JE NAŠE NAJVAŽNIJE MEDONOSNO DRVO


Bagrem je naša najmedonosnija biljka s koje se na godinu u cijeloj
zemlji dobiva oko 150 vagona bagremova meda, što predstavlja 25 posto od
ukupne godišnje jugoslavenske proizvodnje (609 vagona). Njegovo je značenje
i u tome što je u nekim krajevima jedina glavna paša.


Bagrem medi dobro bez obzira na doba cvatnje, bila ona ranija ili nešto
kasnija. To je biljka koja daje obilno nektara, a malo cvjetnog praha. Međutim
na dobro medenje uvelike utječu vremenske prilike. Osim što treba da
je bogat cvijetom, potrebno je da za vrijeme cvatnje vlada lijepo i toplo
vrijeme, dok mu naročito šteti ako u cvatnji promrzne.


Izlučivanje nektara pogoduju tople noći s dosta jutarnje rose, a dani treba
da budu umjereno topli i bez vjetra. Optimalna je temperatura za lučenje
nektara između 20 i 25° C pri relativnoj vlažnosti od 70 do 90 posto.


Medenju škodi magla, što se više puta pokazalo u dolinama naših rijeka.
Za dobro medenje manje mu škode hladniji vjetrovi, dok topliji i suhi vjetrovi
ofure cvijet, pa medenje može naglo prestati. Osim klimatskih prilika


356
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 63     <-- 63 -->        PDF

na prinos meda utječu sastav tla i nadmorska visina. Tako bagrem na kršu
rijetko kad dobro medi. Svi ti činioci utječu na to da bagrem u zapadnoj
i srednjoj Hrvatskoj češće podbaci nego u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, Vojvodini
i Srbiji. Izuzetak su jedino pijesci u Podravini, gdje je prinos gotovo
uvijek dobar. Usamljena starija stabla i drveće u drvoredima intenzivnije
luče nektar nego drveće u sastojinama.


Pri povoljnim uvjetima jače pčelinje zajednice mogu sabrati na bagremu
do 50 kilograma nektara ,a dosta su česti prinosi od 8 do 12 kg meda na dan.
Prinosi po 1 ha kreću se i do 100 kg meda, u Mađarskoj 300 do 800 kg/ha.
U toku jedne paše vrca se najčešće u prosjeku 20 kilograma meda po košnici.
Samo u izuzetno povoljnim vremenskim uvjetima mogu biti po dva
vrcanja s 30—40 kg meda po košnici.


Bagremov nektar sadrži oko 55 posto šećera. Cisti bagremov med, bez
drugih primjesa, vrlo je svijetao, staklasto proziran, gotovo bezbojan. Slabog
»je mirisa. (Po okusu podsjeća na sok od bagrema. Vrlo je Wag i ugodan.
Zreli bagremov med je gust. Od invertnog šećera sadrži više voćnog nego
grožđanog, pa se zato vrlo dugo drži nekristaliziran. Tako zna ostati po
godinu dana tekući. Kako se sporo kristalizira, pogodan je za popravljanje
slabijih vrsta meda. Pri niskoj temperaturi ljepljiv je i isteže se poput
tijesta. Pčele na njemu odlično zimuju.


S poljsko-šumskih područja bagrema stiže najčišći med, a s tamošnjeg
se cvijeća pčele vraćaju zdrave i vesele. Bagremu se u posljednje vrijeme
u Hrvatskoj obraća posebna pažnja, pa će i pčelari moći sakupiti dovoljno
zdravog i kvalitetnog meda od bagrema.


Temelj pčelarstva je pčelarska ispaša. Unutar toga sve više raste značenje
šume. Temelj domaćeg pčelarstva daju bagremove šume.


POJAM PČELARSKOG PAŠNJAKA


Iz aspekta uspješnosti pčelarstva od osnovne je važnosti dobar pašnjak
u blizini pčelarenja. Pčelarski pašnjak sastoji se od primjeraka onih biljnih
vrsta koje cvjetaju od proljeća do jeseni i pčelama osiguravaju mogućnost
za nalaženje nektara i cvjetnog praha.


Jedan pčelarski pašnjak je vredniji što ima veći broj biljnih vrsta koje
pčelama odgovaraju. Iz pčelarskog aspekta najvredniji su pašnjaci na kojima
postoji velik broj biljaka s bogatom produkcijom nektara, koji pri cvjetanju
daju milijun cvjetova. Na takvu terenu dolazi do masovnog cvjetanja, a
velik broj cvjetova pod povoljnim prilikama sadrži minogo nektara. Stoga
se odnos nektara za vrijeme masovnog cvjetanja zove glavnim donošenjem.
U tom razdoblju pčele očekuje najveći rad, te im je zato život tada najkraći.


Na raznim terenima cvjetanja nektarosnih vrsta biljaka spada u razne
vremenske periode, u razne faze vegetacijskog perioda.


Dobar je onaj pčelinji pašnjak koji za vrijeme jednoga vegetacijskog perioda
može osigurati cvjetanje što većeg broja biljnih vrsta IU masovnom
cvjetanju. Međutim na mnogim predjelima zemlje postoji samo jedna medonosna
vrsta, bagrem. Na taj način od udarnoga masovnog donosa nektara


357
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 64     <-- 64 -->        PDF

može doći samo jednom na godinu. Postoje predjeli s višestrukim i predjeli
s jednostrukim masovnim donosom. U sjeveroistočnoj Hrvatskoj osim bagrema
cvjetaju i poljoprivredne kulture (npr. uljana repica, djetelina, suncokret. . .)
pa su to predjeli s višestrukim donosom. U proljeće nastaje manji maksimum
za vrijeme cvjetanja voćaka, u prvom redu višnje, trešnje, breskve, kajsije
i jabuke.


Medonosne biljke prema trenutku cvjetanja dijelimo na rane (lijeska,
vrba, javor), one na početku ljeta, ljetne (suncokret) i one na kraju ljeta
(suncokret kasnije sjetve). Neki pčelinji pašnjak je to vredniij što ima više
perioda cvjetanja tj. donosa.


Pčelarskim stručnjacima, rukovodiocima poljoprivrede i šumarstva treba
da bude glavni zadatak nalaženje takvih mogućnosti koje će za pčelarstvo
osigurati stalni donos, a za poljoprivredu i šumarstvo sigurno oprašivanje.
Trenutačno kod nas su značajniji umjetni pčelarski pašnjaci formirani
unutar poljoprivrednih i šumskih kultura nego prirodno nastali pčelarski
pašnjaci, kojih je sve manje zbog intenzivne obrade zemljišta.


Bagrem u odnosu na razvijenost pčelinjih porodica s jedne strane cvjeta
rano, s druge strane njegovo cvjetanje traje kratko, samo 10 i 12 dana. Nakon
cvjetanja bagrema ispašu pčelama pružaju poljoprivredne kulture za prehranu
stoke i suncokret. Potkraj ljeta pčele gotovo sasvim ostaju bez ispaše.


Bagremove šume za svoj životni vijek (30 godina) daju meda u istoj
vrijednosti koliko stoji i obnova starih bagremovih šuma. Ta vrijednost (kod
bagremovih šuma odlične kvalitete jest 4 do 7 posto ukupnog prihoda od
tih šuma, a u slučaju šuma slabe kvalitete oko 30—90 posto.


Godišnji prinos nektara i meda bagremovih šuma u Mađarskoj
Tablica 2.


Starost
god.
Prinos
nektara
kg/ha
Prinos
meda
kg/ha
Starost
god.
Prinos
nektara
kg/ha
Brtinos
ineda
kg/ha
6 741 371 22 789 395
7 761 380 23 775 387
8 777 389 24 758 379
9 793 396 25 738 369
10 805 402 26 716 358
11 816 408 27 693 347
12 823 412 28 668 334
13 830 415 29 640 320
14 812 496 30 609 305
15 836 418 31 577 289
16 835 418 32 543 271
17 833 416 33 506 253
18 829 414 34 468 234
19 822 411 35 428 214
20 813 407 36 384 192
21 802 401
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Od ukupne količine nektara u bagremu — prema procjeni Halmagyi-
Keresztesia (1975) — pčele prikupe oko jednu petinu.


ZAKLJUČCI


Na temelju izloženog materijala i prikaza u ovom radu mogu se donijeti
ovi zaključci:


1.
U radu je prikazan opći pogled na bagrem u svijetu i u nas.
2.
Obrađene su bagremove šume s pčelarskog stajališta.
3. Treba oplemenjivati vrste bagrema koje cvjetaju kasno, te ih treba
saditi u udjelu od 30 posto s običnim bagremom, što bi cvjetanje bagrema
produžilo barem za tjedan dana.
4. Radi kompenziranja naglog prestanka cvjetanja bagrema treba potražiti
takve vrste šumskog drveća i žbunova čije bi cvjetanje produžilo
cvjetanje bagremove šume, tj. pčele bi s bagrema mogle prijeći na druge
vrste. Nije potrebno da te vrste daju masovni donos, nego samo da angažiraju
pčele.*
5. Radi kompenziranja lošega odnosa ljetnog i kasnoljetnog perioda nužno
je pronalaženje šumskih vrsta i drveća i grmova koje imaju dobar donos
meda i koje cvjetaju u srpnju i kolovozu. Potrebna je njihova provjera
(po količini prinosa nektara, prehrane za divljač, tehnološke eksploatacije.
drvne građe i zaštite prirodnog krajolika).
6. Selekcijskim oplemenjivanjem već su nastale nove vrste koje daju
kvalitetno drvo. Postoje vrste s dvostruko korisnim karakteristikama, koje
daju dobro drvo, bogat cvijet i puno nektara. Postoje selektirane vrste bagrema
specijalno za pčelarske zahtjeve, ali se kod nas tom problemu mora
posvetiti mnogo veća pažnja (G užina , 1986).
LITERATURA


1.
Drač e a, M. O., 1926: Beitrage zur Kenntniise der Robinie in Rumaenien. Dissertation,
Bucuresti.
2.
Guz i na, V., Z. Tomović , 1986: Mogućnosti proizvodnje i korišćenja selekcionisanog
sadnog materijala bagrema na Deliblatskoj peščarii. Deliblatski pesak
— Zbornik radova V, Pančevo.
3.
G užina , V., 1983: Polimorfizam izoperoksida u lišću sadnica bagrema (Robiniia
pseudoacaoia L.) različitih klonova provenijencija. Šumarstvo, br. I, Beograd.
4.
Haimagyi, L., Keresztesi, B., 1975: A Mehlgelo. Akademiai Kiado, Budapest
5.
Keresztesi , B., 1984: Az akac. Akademiai Kiado, Budapest.
6.
Keresztesi , B., 1984: Az akac. termesztese es hasznositasa Nezogazdasagi
Klado, Budapest.
* U tu svrhu može poslužiti sofora (Sophora japonica L.) koja cvate oko mjesec
dana, od početka srpnja ili nešto kasnije. (O. P.)


ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 66     <-- 66 -->        PDF

7.
Ljuben Ivanov Radojev, 1984: Kalendarski pčelarski priručnik, Beograd.
8.
Ra uš, Đ., J. V ukelić, N. Segedi, Spanjol, 2., 1987: Bagrem u sjeveroistočnoj
Hrvatskoj, Pčela, br. 8, Zagreb.
9.
Skenderov, S. i Ivanov, C, 1986: Pčelinji proizvodi i njihovo korišćenje,
Beograd.
False Acacia Forest as Pasture for Bees


Summary


In the paper the authors present a general view of False acacia (Robinia
pseudoacaoia L.) in Yugoslavia and the world. Special emphasis is placed on the
importance of False acaoia (in bee-keeping. It As known that False acacia is a
honey-productive species as it is rich in nectar and has little pollen. Yugoslavia
today produces 150 wagons (1 wagon = approx. 10,000 kg), or 25°0
of the total
production of honey from False acaoia. Due to the economical importance of
False acacia for honey production this paper proposes ideas of how to realise
greater production of honey by the introduction of selective breeding and establishment
of combined pastures.


iz ŠUMARSKOG LISTA ISSS. GODINE


Nerod, bagrem kao šumski stablik. Njeki šumar razlagao je u skupštini havelandskog
šumarskog družtva važnost neroda za šumu, te je dotičnu razpravu objelodanio
u »Fort und Jagzeitung«. Po onoj razpravi bile bi prednosti ili vrline neroda
sliedeće:


1. Neznatni zahtjevi, koje traži, buduć nerod donosi, ma uspijevao on još i na
mršavijem tlu, veliki prinovak gromade, koju gromadu ne mogu u toj mjeri ni
jedne druge vrtse drveća dati u jednako doba i pod jednakimi uslovi. Osim toga
dobiva se od neroda tvrdo, žilavo, imenito u tlu dugotraj uče, te uobće vrlo dragocieno
drvo, koje može svakako ino u boljem zemljištu rastuće drve bielogorično
ne samo različito nadoknaditi (nadomjestiti), nego on dapače pogledom na potonje
svojstvo nadkriljuje čak i samu hrastovinu.,
2. Skori dospjetak na porabu,
3. Golema sposobnost izboja iz panja i korienja.
4. Dostatna bezćutnost mladih nasada naspram suši i pripeki sunčanoj (plamenjači)
i napokon
5. Vriednost nerodova cvieta za pčelarstvo.
Usuprot tome bile bi mane i škodljivosti neroda sliedeće:
1. Pogoršanje tla, koje u stanovito vrieme nastupi, buduć nerod tlu više oduzme
nego što mu svojim slabim listopadom daje, te niti dovoljno nezaštićuje tlo,
buduć se na skoro razgaljuje tako, da je vrlo težko drugu vrst gojiti na onom tlu,
na kojem je bio prije nerod, a to ponajviše n onakovih ploštinah, koje su propustile
od svoje obnovitosti (Reproducionskraft).
2. Neznatna odolivost suprot pozebi, buduć nerod lahko pozebe u nejakoj
svojoj dobi koli u jeseni, toli s proljeća u svakom položaju i napokon
3. Goleme štete od zečeva, buduć ova zvjerad od pitomine i mlade sječine kod
velika sniega veoma
oštećuje.
(Sum. list 1888. god., br. 1.)


NAPOMENA 1988. Narod u Podravini bagrem i danas naziva nerodom a bagremik nerodikom.