DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 66     <-- 66 -->        PDF

7.
Ljuben Ivanov Radojev, 1984: Kalendarski pčelarski priručnik, Beograd.
8.
Ra uš, Đ., J. V ukelić, N. Segedi, Spanjol, 2., 1987: Bagrem u sjeveroistočnoj
Hrvatskoj, Pčela, br. 8, Zagreb.
9.
Skenderov, S. i Ivanov, C, 1986: Pčelinji proizvodi i njihovo korišćenje,
Beograd.
False Acacia Forest as Pasture for Bees


Summary


In the paper the authors present a general view of False acacia (Robinia
pseudoacaoia L.) in Yugoslavia and the world. Special emphasis is placed on the
importance of False acaoia (in bee-keeping. It As known that False acacia is a
honey-productive species as it is rich in nectar and has little pollen. Yugoslavia
today produces 150 wagons (1 wagon = approx. 10,000 kg), or 25°0
of the total
production of honey from False acaoia. Due to the economical importance of
False acacia for honey production this paper proposes ideas of how to realise
greater production of honey by the introduction of selective breeding and establishment
of combined pastures.


iz ŠUMARSKOG LISTA ISSS. GODINE


Nerod, bagrem kao šumski stablik. Njeki šumar razlagao je u skupštini havelandskog
šumarskog družtva važnost neroda za šumu, te je dotičnu razpravu objelodanio
u »Fort und Jagzeitung«. Po onoj razpravi bile bi prednosti ili vrline neroda
sliedeće:


1. Neznatni zahtjevi, koje traži, buduć nerod donosi, ma uspijevao on još i na
mršavijem tlu, veliki prinovak gromade, koju gromadu ne mogu u toj mjeri ni
jedne druge vrtse drveća dati u jednako doba i pod jednakimi uslovi. Osim toga
dobiva se od neroda tvrdo, žilavo, imenito u tlu dugotraj uče, te uobće vrlo dragocieno
drvo, koje može svakako ino u boljem zemljištu rastuće drve bielogorično
ne samo različito nadoknaditi (nadomjestiti), nego on dapače pogledom na potonje
svojstvo nadkriljuje čak i samu hrastovinu.,
2. Skori dospjetak na porabu,
3. Golema sposobnost izboja iz panja i korienja.
4. Dostatna bezćutnost mladih nasada naspram suši i pripeki sunčanoj (plamenjači)
i napokon
5. Vriednost nerodova cvieta za pčelarstvo.
Usuprot tome bile bi mane i škodljivosti neroda sliedeće:
1. Pogoršanje tla, koje u stanovito vrieme nastupi, buduć nerod tlu više oduzme
nego što mu svojim slabim listopadom daje, te niti dovoljno nezaštićuje tlo,
buduć se na skoro razgaljuje tako, da je vrlo težko drugu vrst gojiti na onom tlu,
na kojem je bio prije nerod, a to ponajviše n onakovih ploštinah, koje su propustile
od svoje obnovitosti (Reproducionskraft).
2. Neznatna odolivost suprot pozebi, buduć nerod lahko pozebe u nejakoj
svojoj dobi koli u jeseni, toli s proljeća u svakom položaju i napokon
3. Goleme štete od zečeva, buduć ova zvjerad od pitomine i mlade sječine kod
velika sniega veoma
oštećuje.
(Sum. list 1888. god., br. 1.)


NAPOMENA 1988. Narod u Podravini bagrem i danas naziva nerodom a bagremik nerodikom.