DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 77     <-- 77 -->        PDF

hands. If such transaction are restricted, the market is abandoned. Without restrictions
in business operations there will be nothing of afforestation, program of
creation of accessibility is under question mark as well. By restrictive operations
of actual forestry companies, the forestry production will, most proably, turn
unrational, due to suspension of market and competition. Market suspension, due
to interrelation within national economy, exposes the country to the danger to
lag behind other countries. Consequences are deficit of balance of payment, unstable
domestic currency, etc.


It is proposed to establish the land´s forestry administration, owing all present
state forests and forest land, which operations are under public and parliament
control. From total existing number employed (16,000), maximal about 1 30 will
be employed by such an administration. The remaining number of employed personcl
will operate under market conditions.


Na »Šumarskom četvrtku« (Društva ITŠDI u Zagrebu) samoinicijativno povedena
je rasprava o predviđenoj predaji osnovnih sredstava (u okviru Privredne
reforme) u vlasništvo radnih organizacija sa svim posljedicama, koje iz institucije
vlasništva proizlaze. Zaključak je navedene rasprave, koja je održana početkom
srpnja o. g., da se ova namjera ne smije primijeniti na šume i šumska zemljišta
danas tretirane kao općenarodna imovina, jer su one dobro od općeg interesa,
kako je to naglašeno i u Ustavu i u Zakonu o šumama. Prema odredbi Zakona


o šumama SRH, u čl. 1., »šume i šumska zemljišta su specifično prirodno bogatstvo
te s općekorisnim funkcijama šuma predstavljaju posebne prirodne i gosopdarske
uvjete rada.« Mjesto vlasništva pojedinih radnih organizacija koje gospodare šumama
je, ukratko rečeno, u povezivanju gospodarenja sa šumama u cjelini na području
cijele Republike. (O. P.)