DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 78     <-- 78 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


NUOVE METODOLOGIE NELLA
ELABORAZIONE DEI PIANI Dl
ASSESTAMENTO DEI BOSCHI


Bologna, 1977. Institute) per lo Sviluppo
Economico dell´ Appennino Centro-Settentrionale
Bologna pp. 1133.


Nova metodologija za izradu šumsko-
gospodarskih osnova (Naslov knjige koji
je izdao šumsko-gospodarski institut u Bologni
1977).


Predgovor knjizi napisao je predsjednik
Instituta LAPO MAZZEI.


Knjiga tiskana na 1133 stranica vrlo
finog papira a sastoji se od tri poglavlja:
Opći dio, Tehnički dio, Planiranje i provedba
gospodarske osnove. Glavni autori
su B. HELLRIGL, redoviti profesor uređivanja
šuma na Poljoprivređno-Šumarskom
fakultetu u Padovi, G. BERNETTI,
redoviti profesor uređivanja šuma na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Firenzi,
M. CANTIANI, redoviti profesor u
Firenzi, te prof. U. BAGNARESI, svi su
đaci pok. prof. A. PATRONE-a, poznatog
dendrometra.


U prvom poglavlju knjige govori se općenito
o uređivanju šuma, o koristi od uredajnih
elaborata o njihovim različitim
tipovima, o troškovima njihove izrade itd.
Prikazane su gospodarske karte u bojama
s različitim svrhama: pedološka, vegetacijska,
sastojinska karta po dobnim razredima
itd. Veći dio karata odnosi se na
nastavno-pokusni objekt šumu VALLAMBROSA
koja se nalazi u blizini Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Firenzi.


U drugom dijelu počinje opis prostornog
razdjeljenja šume na odjele i odsjeke
s detaljnim opisom metoda rada na terenu.
U vezi s time obrađena je kartografija.
Zatim su navedene metode kako se
opisuju sastojine i staništa. Posebno su


prikazani opisi pojedinih šumsko-uzgojnih
tipova sastojina sa njihovim strukturama.
Više prostora posvećeno je mjerenju taksacijskih
elemenata: prsni promjer, visina,
temeljnica ltd. Zatim su navedene različite
tablice drvnih masa. Potom slijedi
metoda obračuna drvnih masa s naročitim
obzirom na upotrebu tarifa. Vrlo je
koristan popis tablica drvnih masa na
stranicama 495 i 496. Detaljno su opisane
dendrometrijske metode utvrđivanja drvne
mase sastojine.


Prirastu je također dan veliki prostor
u knjizi: opisane su poznate formule za
izračunavanje postotka prirasta počevši od
Schneiderove, Presslerove pa do metode
diferencija tarifa (Mayer). Također je opsežno
obrađena kontrolna metoda obračunavanja
prirasta. Posebno je opisan način
kompjutorske obrade podataka sa naznakom
potrebnih tabela.


U trećem poglavlju počinje opis »normaliteta
« — najprije za visoke regularne
šume a onda za uravnotežene preborne.
Vrlo je poučan primjer računanja normalnog
etata pomoću prirasno-prihodnih
tablica. Tako je primjerice prof. Cantiani
izračunao na temelju svoje prirasno-prihodne
tablice za običnu jelu (Abies alba
Mill) sveukupni normalni godišnji etat u
iznosu od 14.5 m3/na s time da 6T>/o otpada
na glavni a 32% na prethodni prihod.
Na I bonitetu u Toskanskoj regiji on
spominje sveukupni normalni etat (sveukupna
proizvodnja) od 17.8 m^/ha jelovine.
To se odnosi na visoku regularnu
šumu jele.


Normalitet prebornih šuma obrađen je
prema Susmelu koji je utvrdio parametre
normalne preborne šume — najprije za
jelu, zatim za bukvu pa čak i za hrast
kirnjak. Na str. 788 navedena je Susmelova
tablica o više-manje normalnim tipovima
jelovih šuma u Jugoslaviji, Francuskoj,
Švicarskoj i Italiji. Nakon normalite