DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 80     <-- 80 -->        PDF

nen, 1986), U 8. poglavlju opisana je analiza
stabala, te obračun prirasta pomoću
prirasno-prihodnih tablica i pomoću diferencijalne
metode tarifa. Zatim slijedi
bonitiranje staništa i određivanje vrijednosti
sastojina. Na kraju je vrlo vrijedan
popis nekih najvažnijih stručnih termina
s definicijama.


Dendrometrija prof. Kramera vrlo je
koristan udžbenik, jer je pisan tako da je
pristupačna čitaocima u toliko više što je
popraćena velikim brojem primjera. Stoga
je preporučamo i našim studentima i
stručnjacima.


Prof, đr Dušan Klepac


Prof. dr. dr. Branko Kraljić


USAVRŠAVANJE KALKULACIJA U
PRIMARNOJ PRERADI DRVA U SVRHU
DEDUKTIVNOG IZRAČUNAVANJA
EKONOMSKIH OPRAVDANIH CIJENA
NJEZINIH DRVNIH SIROVINA


(Metodološke studije)


Biblioteka »U suradnji s udruženim radom
«. Izdavač RO »Informator«.
Zagreb 1987., str. 1—112, format A-


Ova knjiga sadrži šest samostalnih radova,
od kojih svaki ima sažetak, summary
i korištenu liteaturu, ali oni ipak tvore
zaokruženu cjelinu. Prva četiri rada
odnose se na usavršavanje kalkulacija u
primarnoj preradi drva: pilanarstva, proizvodnje
šper-ploča, proizvodnje drvenjače
i proizvodnje celuloze (87 stranica); peti
rad prikazuje deduktivne, a i induktivne,
kalkulacije sa stanovišta prerade drva ekonomski
opravdanih cijena drvnih sirovina,
a šesti posebno obrađuje detalje tih
kalkulacija za pojedine artikle (proizvode
koji imaju posebne tržišne cijene) navedenih
proizvodnji (ukupno 24 stranice).
Na koncu knjige nalazi se prilog »Ključevi
raspoređivanja troškova« (2 stranice)


u kojem su navedene definicije za 27 kalkulacijskih
ključeva, kojih, u svrhu usavršavanja
kalkulacija primjenu olakšavaju
suvremena elektronička računala.


U obrađenim kalkulacijama autor daje
dvije komponente strukture »troškova« sa
aspekta ukupnog poslovnog procesa organizacije
udruženog rada. To znači, umjesto
»klasičnih troškova«, autor uračunava
sve angažirane financijske elemente »proširene
vlastite cijene reprodukcije i ekstradohotka
«. U vertikalnoj strukturi nalaze
se elementi troškova zanimljivi za organizatore
procesa, a u horizontalnoj strukturi
oni zanimljivi za samoupravljače
i ekonomiste-analitičare. Svi se troškovi
tretiraju sa aspekta konkretne organizacije
udruženog rada, pa se odvojeno iskazuju
kamate (u dinarima, i u devizama), troškovi
za zajedničke, opće i ostale potrebe,
programirana odlijevanja u fondove, porezi
i si. sve do »ostatka dohotka«, odnosno
»neangažirajućeg ostatka dohotka«.
Troškovi se raspoređuju na pojedine tehnološke
grupe radnih operacija, bilo direktno
bilo indirektno (putem ekonomski
opravdanih ključeva). Pri raspoređivanju
troškova autor razlikuje tipične opće (režijske)
troškove koje raspoređuje na razine:
radilišta, pogona, radne organizacije,
SOUR-a te uvjetne opće troškove koji
se daju korektno raspoređivati primjenom
jednostavnijih pretežno fizičkih pokazatelja.
Tih pokazatelja ima, u interesu točnosti
kalkulacija, veći broj pa ih je autor
označio slovima abecede. Putem programiranja
i memorije elektronskih računala
danas se svi kalkulacijski ključevi
koje autor predlaže mogu efikasno primijeniti
u kalkulacijama koje se odnose sumarno
na pojedinu djelatnost, pa i na njezine
pojedine proizvode i artikle, ne samo
svake godine i tromjesečja već takoreći
i do dnevnih kalkulacija. Pored navedenog
kalkulacije, koje autor detaljno
razrađuje, imaju još i niz prednosti. U horizontalnoj
strukturi nalaze se pak elementi
ukupnog prihoda organizacije udruženog
rada kako su oni propisani da se