DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 84     <-- 84 -->        PDF

djelo profesora Begovića znači više od prikaza
i analize razvoja šumske privrede i
drvne industrije. To je studija s brojnim
zapažanjima o društvenim proturječnostima,
socijalnim i političkim kretanjima tog
vremena, posebno u odnosu na položaj
sela i seljaka.«


Oskar Piškorić


ANALI ZA ŠUMARSTVO


Vol. 12.


Anali za šumarstvo od 1955. godine redovna
su periodička izdanja Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.
Do tada se samo povremeno pojavljivali
radovi nekih šumara kao npr. prof.
dra A. Ugrenovića, akademika, ili prof.
dra Žarka Miletića. Dvanaesta knjiga (volumen),
koja je datirana s 1986-om godinom,
sadrži:


M. V i d a k o v i ć: Relation of self-fertilization
and interspecific incompability
by crossing Pinus nigra x P. s y1vestri
s — Odnos između samooplodnje
i međuvrsne inkopatibilnosti kod križanja
Pinus nigra x P. sylvestris (tj.
rad je na engleskom jeziku a na hrvatskom
je samo sažetak),
A. Kurir : Verzeichnis der Polyphagie
des Bliitenbesuches und Antagonistenkomplex
der Forleule P a n o 1 i s f 1 a m-
ma e Denis & Schiffermuler 1775, (Hadeninae,
Noctuidae), in Europa — Popis polifagije
posjećivanja cvijeća i kompleks
antagonista borove sovice. Panolis flammed
Denis & Schiffermiiller 1775, — Hadeninae,
Noctuide — u Evropi (tj. rad je
objavljen na njemačkom jeziku, a na
hrvatskom je sažetak).
M. V i d a k o v i ć, 2. Borzan, N.
Komlenović & A. Krstinić: Testiranje
nekih familija čistih vrsta i povratnih
križanaca dvo´igličavih borova na
kršu, i
M. Vidaković, A. Krstinić, M.
Halambek & 2. Borzan: Uspijevanje
nekih vrsta i hibrida dvoigličavih borova
na Đurđevačkim pijescima.
Različitost ponika i razvoja biljaka kako
u rasadnicima tako i kod prirodnog
naplođivanja poznata je činjenica. U prvom
od navedenih radova M. Vidaković
je utvrdio, da varijabilnost potomstva
može nastupiti i kod samooplodnje.
Također je utvrđeno, da je kod ovog stabla
postojala i kompatibilnost za međuvrsno
križanje s običnim borom (Pinu s
sylvestris) a to je i bila svrha istraživanja
tj. ustanoviti, da li postoji neki
odnos između samooplodnje i stupnja međuvrsne
inkopatibilnosti kod različitih tipova
crnog bora.


U drugom radu M. V i d a k o v i ć a (i
suradnika) prikazani su rezultati sadnje
nekoliko borova na erodiranom terenu u
predjelu Kunovac na području izvorišta
rijeke Une. dakle na nutrašnjem djelu
Kraškog područja. Sađeni su Pinu s syl vestris,
P. nigra x P. densiflor
a, P. nigra x P. sylvestris, P.
nigra i P. desinflora (japanski crveni
bor). U deset godina najveću visinu
postigao je obični bor (5,48 m), slijedi P
nigrosylv a (4,30 m) jtd. Primjenjeno
je i prihranjivanje s NPK gnojivom i o-
no je pokazalo pozitivan efekt. U tlu je
povećana količina fosfora i kalija, a u iglicama
koncentracija dušika i smanjenja
je kloroza.


Prvo pošumljavanje na Đurđevačkim
pijescima provedeno je u cilju stvaranja
zaštitnog pojasa za osnovni loznjak (danas
je to 4. odjel g.j. »Đurđevački pijesci«),
a zatim je nastavljeno pošumljavanje površina
koje su bile u vlasništvu Đurđevačke
imovne općine. Prvi nasad bio je s običnim
borom (Pinus sylvestris),
koji je, napadnut od potkornjaka, posječen
oko 1938. godine.* Kasnije je od četinjača
sađen gotovo isključivo crni bor (P. n i g


* Slike te sastojine nalaze se u zborniku »Sto
godina šumarstva Bilogorsko-podravske resije«, str.
243.