DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 10     <-- 10 -->        PDF

52. .-nv
_ mm,max ´ . -. „


_ ari,;netlcka


K5 4" Dmin,Eiax= sredina između
najvećeg i najmanjeg promjera
j2 -jy kroz centar stabla (slika 2e)
^5 = ´"zj; an^= aritmetička sredina između najvećeg
i najmanjeg promjera kroz
j2 težište projekcije (slika 2f)
Ky = —2J; TL = aritmetička sredina od dva bilo
koja međusobno okomita promjera
E2 -^ (slika 2g)
Kg = L 15, = aritmetička sredina od tri bilo
koja promjera od kojih-su dva me


đusobno okomita a treći ide sime


Tj2 _. tralom jednog kuta (slika 2h)
v9 5 ^


K0 = T7 Ti., = aritmetička sredina između četiri


bilo koja promjera jednolično
raspoređena po projekciji (slika 2i)


S4 IT


Ti = dva bilo koja međusobno okomita


^1 = 5 ^4
promjera (slika 2j)
F - r T -TT r ,r = najveći i najmanji polumjer
2 max min max´ mm
do težišta projekcije (slika 2k)


Nakon obračuna površina izvršio sam statističku obradu dobivenih podataka.
Rezultati dobiveni statističkom obradom prikazani su u slijedećoj
tabeli:


P Ki K-, K3 K-, K3 K,; K7 K8 Kg E, E2
\ 28,10 31,08 31,17 29,58 28,33 28,04 28,31 28,86 27,96 27,29 28,31 27,43
u 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
s3 232,09 333,32 335,02 323,40 290,64 271;89 283,10 315,49 305,08 291,13 317,12 276,21
s„ -1 17,09 18,26 18,30 17,98 17,04 16,49 16,82 17,76 17,46 17,06 17,81 16,62
Sx 1,97 2,11 2,11 2,08 1,97 1,90 1,94 2,05 2,02 1,97 2,06 1,92
CV % 60,8 58,7 58,7 60,8 60,2 58,8 59,4 61,6 62,5 62,5 62,3 60,6
SP %
A
7.0
0
6,8
2,98
6,8
3,07
7.0
1,48
6,9
0,23
6,8
—0,06
6,9
0,21
7,1
0,76
7,2
—0,14
7,2
—0,82
7,3
0,21
7.0
—0,67
A°/o
*
0
0
10,6
3
10,9
(i
5,3
1
0,8
13
—0,2
5
0.7
\2
2,7
3
—0,5
5
—2,9
20
0,7
3
—2,4
7


* najmanje odstupanje je postignuto x nula