DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Nakon osnovne statističke obrade, proveo sam Bertletov tekt o homogenosti
varijanti (P a v 1 i ć, 1977.) da bi dokazao da između stvarne površine
projekcije i površina dobivenih na prethodno opisane načine nerna značajne
razlike, što je izraženo hipotezom:


s2 = s5 = s


V 12


odnosno alternativom:
2/2,2 2


r


Hl: S2 / S "3 r ..
...... r/ So12


´2? / 57 /
Da bi dokazao hipotezu morao sam prvo izračunati X1 kako
slijedi:
n = 75 _r_
K


r = 12 n -r


i=l


k = n - 1 = 74


K = 888


k2 = k, = ... = k12 =74


i2 -L-´Žsi« 302,873


K i=l x


2


K -In š2 -X k. 2,099


ln s?
i=l


1


2_ -c-1,005


Q -i + -3r?-l7~ T
i-l Ki


-4


Z*= -|-= 2,089


Iz tablice za X distribuciju očitao sam za r -1 = 11


stupnjeva sloboae i vjerojatnost od 95$ da je tabelirani
X2 = 19,675


Kako je


2,089 19,675 ,


0,95


nul-hipoteza se održala i može se reći da između stvarne površine projek


cije krošnje i površina dobivenih navedenim metodama računanja nema zna


čajne razlike.


DISKUSIJA


Iz Tabele 1 je lako uočiti da najtočnije rezultate daju metode kod kojih se
površina kruga ili elipse računa pomoću promjera. Metode kod kojih se
površina računa pomoću polumjera daju relativno velika odstupanja od